عملی نشدن تقسیم شیندند به پنج ولسوالی، مسوولان محلی در این ولسوالی را نگران ساخته است. ولسوال شیندند هرات می گوید: این مسئله باعث افزایش ناامنی ها شده و اگر شیندند تقسیم شود، این ولسوالی یکی از مناطق امن در سطح افغانستان خواهد شد. از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند: پروسه تقسیم شدن شیندند به چند ولسوالی نهایی شده است و منتظر منظوری از سوی مقام های مرکزی هستند.

شیندند، بزرگ ­ترین ولسوالی حوزه غرب کشور و از ولسوالی­ های استراتیژیک هرات، این ولسوالی   سال­ ها می ­شود که ناامن است و طالبان در بسیاری از مناطق آن حضور و فعالیت­ های گسترده دارند. بیش از یک ونیم سال می­ شود که مسئله تقسیم شدن شیندند به پنج ولسوالی سرزبان­ هاست اما این کار تاهنوز عملی نشده است.

مسوولان محلی در ولسوالی شیندند می گویند: عملی نشدن طرح تقسیم شدن این ولسوالی باشنده های آن را نگران ساخته است. آنگونه که حکمت الله حکمت ولسوال شیندند می گوید: با تقسیم شدن شیندند به پنج ولسوالی، این ولسوالی به یکی از مناطق امن در سطح کشور مبدل خواهد شد.

از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند: پروسه تقسیم شدن شیندند به پنج ولسوالی نهایی شده است و منتظر منظوری از سوی مقام های مرکزی هستند. به گفته ای جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات، نامزد ولسوالان ولسوالی های تازه تشکیل شده به مقام های مرکزی معرفی شده و حتا تشکیلات نظامی این ولسوالی های تازه نیز از سوی وزارت امور داخله منظور شده است.

ولسوالی های تازه شیندند، پشت کوه، زیرکوه، کوه زور و زاول نام گذاری شده است. با این همه، شیندند از بزرگ­ترین ولسوالی­های کشور به شمار می­رود.

براساس آمارها، این ولسوالی بیش از ۸۰۰هزار نفوس دارد. این ولسوالی از مناطق استراتیژیک در غرب کشور به شمار می رود و همواره مورد تهدید گروه های مسلح مخالف دولت بوده است. نیروهای نظامی هم به دلیل پهنای جغرافیایی این ولسوالی بر بسیاری از مناطق آن تسلط ندارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb