یک کودک پنج ساله در ولایت فراه خانم کاکایش را با ضرب گلوله به قتل رسانده است. مسوولان امنیتی میگویند، کاکای این کودک یک افسرپولیس است و زمانیکه درخانه بوده، برادرزاده کوچک اش هنگام که با تفنگچه کاکای خود مصروف بازیهای کودکانه بوده، به اشتباه بالای خانم کاکای خود فیر نموده و او را به قتل رسانده است. گلبهار مجاهد آمر امنیت فرماندهی پولیس فراه میگوید تحقیقات پولیس نشان میدهد که این کودک در داخل خانه با تفنگچه بازی میکرده که به اشتباه روی اعضای خانواده فیر نموده است. دراین میان خانم کاکایش با ضرب گلوله به قتل رسیده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb