طالبان مسلح سیزده تن از باشندگان غور را در ولسوالی دولینه این ولایت ربودند. مسئولان محلی در این ولایت با تایید این خبر می گویند این افراد از نزدیکان و اقوام یکتن از قوماندانان پولیس محلی در این ولسوالی میباشند. سخنگوی والی غور گفته طالبان مسلح از قوماندان پولیس محلی درغور خواسته اند که به آنها تسلیم شود وسلاح های خود را تحویل کند.

گروه طالبان سیزده کوچی را در ولسوالی دولینۀ ولایت غور با خود بردند. آنگونه که مسئولان محلی در این ولایت میگویند این افراد از نزدیکان و اقوام یک قوماندان پولیس محلی در این ولسوالی هستند که توسط طالبان ربوده شده اند.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید همه افراد ربوده شده کوچی ها هستند، اما طالبان از قوماندان پولیس محلی خواسته اند که به آنها تسلیم شود و سلاح­های خود را نیز تحویل طالبان نماید.

سخنگوی والی غور همچنان می افزاید طالبان این افراد را به ولسوالی شهرک این ولایت انتقال داده اند. گروه طالبان دراین ولسوالی هشدار داده است در صورتیکه قوماندان پولیس محلی دراین ولسوالی به آنها تسلیم نشود، افراد اختطاف شده را به قتل خواهد رساند.

گفته میشود ساحه که این افراد به آنجا منتقل شده اند دولت در آن دسترسی ندارد. سخنگوی والی غور میگوید از چند روز به این طرف در ولسوالی دولینه درگیری های میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت وجود داشته و امروز این اتفاق رخ داده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb