ضوابط که در مکاتب دولتی است در خصوصی نیست. شماری از دانش آموزان در هرات میگویند مسوولان بیشتر مکاتب خصوصی ضوابط را در نظر نگرفته و شاگردان این مکتب ها در صنف حاضر نیستند، اما محروم هم نمیشوند. مسوولان اداره معارف هرات هم می پذیرند که چنین گزارشهای به آنها رسیده، اما تیم نظارتی این اداره این مسئله را به گونه جدی پیگیری خواهد کرد. برخی اعضای شورای ولایتی هرات نیز از نبود ضوابط و جدیت در مکاتب خصوصی انتقاد میکنند.

در کنار مکاتب دولتی، ده­ ها مکتب خصوصی درهرات توانسته سهولت­های آموزشی را دراین ولایت بیشتر بسازد. اما تعدد مکتب ­های خصوصی باعث بی نظمی در برخی مکاتب گردیده است. آنگونه که  گفته میشود در برخی مکاتب خصوصی هرات شاگردان به ندرت سرصنف حاضر می ­شوند، درحالیکه محروم هم نمی ­شوند.

این روند به نحوی نوع بی نظمی را در مکاتب خصوصی ایجاد کرده است.

این روند باعث شده است تا خیلی از دانش ­آموزان که توانایی پرداخت فیس آموزشی دارند به مکاتب خصوصی بروند و به میل خود درس بخوانند تا در طول سال کمتر به مکتب حاضر شوند. این ­باره باعث بی نظمی در مکاتب خصوصی شده است و مسوولان این مکاتب مسئله را جدی نگرفته اند.

سیدعظیم کبرزانی عضو شورای ولایتی هرات نسبت به این باره انتقاد کرده می ­گوید: نبود نظارت جدی از مکاتب خصوصی باعث شده است تا مسوولان و دانش ­آموزان این مکاتب از وضعیت سواستفاده کرده وباعث بی نظمی شوند.

از سوی دیگر مسوولان اداره معارف هرات هم این مسئله را می ­پذیرند. عبدالرزاق احمدی رییس معارف این ولایت می­ گوید، سال گذشته چنین گزارش­ های به آنها رسیده و توانسته اند تا حدودی مکاتب خصوصی را نظارت کنند. اما این مسئله نیاز به مستندسازی و همکاری خانواده­ های شاگردان را دارد تا بتوانند از این بی نظمی جلوگیری کنند.

هم اکنون درکنار مکاتب دولتی حدود ۱۳۲ مکتب خصوصی درهرات فعال هستند. گفته میشود که بیش از ۷۰ هزار  دانش ­آموز در این مکاتب مصروف آموزش اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb