مسوولان در وزارت دفاع کشور هشدار می دهند که امسال سال سختی برای مخالفان مسلح دولت خواهد بود. جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی که در مراسم معرفی قوماندان تازه قول اردوی ۲۰۷ظفر صحبت می کرد تاکید کرد که برای نیروهای امنیتی صلاحیت داده شده است تا از تمام امکانات برای نابود سازی هراس افگنان استفاده کنند. با این حال براساس دستور ریاست جمهوری، برید جنرال محمد ناصر به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۷ظفر مقرر شده است.

هشدار مقام های وزارت دفاع کشور به مخالفان مسلح دولت، جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع که برای معرفی قوماندان جدید قول اردوی ۲۰۷ظفر به هرات آمده است می گوید: امسال سال سختی برای گروه های هراس افگن در کشور خواهد بود. این مقام وزارت دفاع تاکید می کند که پس از این به جای دعوت کردن طالبان به پروسه صلح، ارتش کشور آنان را نابود می سازد.

این مقام وزارت دفاع ملی می گوید: به تمام نظامیان کشور صلاحیت داده شده است تا از تمام امکانات برای سرکوبی گروه های هراس افگن استفاده کنند.

در همین حال برید جنرال محمد ناصر هدایت کارش را به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۷ظفر آغاز کرد. برید جنرال هدایت جایگزین برید جنرال امان الله مبین به عنوان فرمانده کل ارتش ملی در غرب کشور تعیین شده است. با این حال قوماندان تازه قول اردوی ۲۰۷ظفر هشدار می دهد که ارتش ملی حوزه غرب کشور را به گورستان گروه های هراس افگن مبدل خواهند ساخت.

از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند: اداره محلی این ولایت در کنار نظامیان کشور است و حمایت های مردمی نیز از این نظامیان بیشتر شده است. به گفته ای محمد آصف رحیمی والی هرات، خون شهدای ارتش ملی در قول اردوی ۲۰۹شاهین باید از گروه های هراس افگن گرفته شود.

قوماندان تازه قول اردوی ۲۰۷ظفر در حالی کارش را آغاز کرده است که در ماه های اخیر تحرکات گروه های مخالف مسلح دولت در ولایت های حوزه غرب کشور بیشتر شده است. اما فرمانده کل ارتش ملی در غرب کشور هشدار می دهد که تمام حملات گروه های ترروستی خنثا خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb