یک پوسته ای امینتی در منطقه آنتن ولسوالی چشت هرات به دست طالبان سقوط کرد اما پس از ساعت ها درگیری دوباره به کنترول نیروهای امنیتی درامد. در این درگیری یک تن از مخالفان مسلح دولت کشته شد و دو تن از افراد طالبان با یک تن از نیروهای امنیتی زخم برداشته اند. گفته می شود که طالبان مقدار سلاح و مهمات نیروهای امنیتی را با خود برده اند چیزی که از سوی مسوولان محلی در هرات رد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر در این زمینه.

حمله مخالفان مسلح دولت بر یک پوسته ای مهم امنیتی در ولسوالی چشت هرات، پوسته ای آنتن در ولسوالی چشت هرات در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت برای ساعاتی به دست طالبان سقوط کرد و دوباره به کنترول نیروهای امنیتی درامده است. مسوولان محلی در هرات می گویند: در این درگیری، یک تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده است و در کنار یک تن از نیروهای امنیتی دو تن از افراد طالبان مسلح نیز زخم برداشته اند.

آنگونه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید: مخالفان مسلح دولت از محل درگیری فرار کرده و وضعیت امنیتی در منطقه آنتن ولسوالی چشت خوب است.

طالبان نیمه های یکشنبه شب این پوسته ای امنیتی را آماج قرار دادند. در همین حال گفته می شود که یک روز پیشتر پوسته ای آنتن اکمال شده بود و مقدار سلاح و مهمات نیز برای نیروهای مستقر در این مکان نظامی انتقال داده شده بود. براساس گزارش ها، مقدار سلاح و مهمات نیروهای امنیتی در پسته ای آنتن ولسوالی چشت هرات به چنگ مخالفان مسلح دولت افتاده است.

سخنگوی والی هرات می گوید: یک هیاتی برای بررسی این رویداد و چگونگی افتادن سلاح های نیروهای نیروهای دولتی در اختیار به ولسوالی چشت فرستاده شده است.

ولسوالی چشت هرات هر ازگاهی شاهد تحرکات مخالفان مسلح دولت بوده است. به خصوص موترهای اکمالاتی که به بند سلما می رود همواره از سوی گروه های مخالف مسلح دولت آماج قرار می گیرند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb