مسوولان محلی در ولسوالی کرخ هرات می گویند: گروه های مخالف مسلح دولت جنگ تبلیغاتی را در این ولسوالی راه اندازی کرده و تلاش دارند  تا وضعیت امنیتی را بد جلوه داده و جلو فعالیت های مثبت را بگیرند. این مسوولان تاکید دارند که حضور گروه های هراس افگن در این ولسوالی کمرنگ است آما آنان برای رسیدن به اهداف خود جنگ سرد راه اندازی کرده اند. از سوی دیگر سخنگوی والی هرات می گوید: دشمن برای رسیدن به اهداف خود از همه گزینه ها استفاده می کنند اما نیروهای امنیتی جلو هر گونه فعالیت این گروه ها را می گیرند.

از حمله بر نیروهای نظامی و پوسته های امنیتی تا آغاز جنگ تبلیغاتی، مسوولان محلی در ولسوالی کرخ هرات می گویند: گروه های مخالف مسلح دولت برای رسیدن به اهداف خود در این ولسوالی جنگ تبلیغاتی را آغاز کرده اند. عبید الله آزادانی ولسوال کرخ تاکید می کند که حضور گروه های هراس افگن در این ولسوالی کمرنگ است و از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شده اند اما تلاش دارند تا از طریق جنگ تبلیغاتی مانع فعالیت های مثبت در کرخ شوند.

پیشتر نیز گزارش های نشر شد که برخی ها حتا در بعضی مساجد در ولسوالی کرخ برضد دولت تبلیغ می کنند و جوانان را برای پیوستن به گروه های مخالف مسلح دولت تشویق می نمایند. با این حال مسوولان محلی هرات می گویند: گروه های هراس افگن تلاش دارند تا با استفاده از هر ابزاری به اهداف خود برسند.

آنگونه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید: بیشتر مردم در ولسوالی های و مناطق دوردست این ولایت از حکومت افغانستان حمایت می کنند و افرادی که تبلیغات ضد دولتی دارند از سوی نیروهای امنیتی به شدت سرکوب خواهند شد.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که پیشتر مسوولان ریاست حج و اوقاف هرات نیز گفتند که در مناطق دوردست از طریق منابر صداهای ضد دولتی بلند می شود. با این همه، افزایش افراط گرایی در ولسوالی های هرات نگران کننده خوانده می شود و برای جلوگیری از این پدیده تا کنون چندین برنامه از سوی عالمان دینی برگزار شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb