برنامه میثاق شهروندی در هرات افتتاح شد. سهم هرات در این پروژه نزدیک به ۶۰ میلیون دالر است و قرار است این پول در جریان پنج سال خرج پروژه های انکشافی در شهر و ولسوالی های هرات شود. مسوولان اداره شاروالی هرات می گویند: بیش از ۲۰۰شورای محلی در ناحیه های شهر هرات تشکیل شده و پروژه های برنامه میثاق شهروندی براساس نیازمندی های محل از سوی این شوراها تطبیق می شود.  

هرات دومین ولایت کشور است که برنامه میثاق شهروندی در آن افتتاح می شود. هزاران پروژه انکشافی خورد و بزرگ شامل این برنامه می شود. مدیریت این برنامه در شهر به عهده شهرداری هرات است. مسوولان شهرداری هرات می گویند: از ۵۵تا ۶۰میلیون دالر سهم این ولایت از برنامه میثاق شهروندی است.

آنگونه که فرهاد نیایش شاروال هرات می گوید: بیش از ۲۰۰ شورای محلی برای تطبیق پروژه های این برنامه در ناحیه های محتلف شهر هرات تشکیل شده است و این پروژه ها براساس نیازمندی از سوی مردم محل انتخاب می شود.

پروژه های مهم برنامه میثاق شهروندی شامل ساخت سرک ها، ساخت جوها و کانال ها، مهیا ساختن آب اشامیدنی، ساخت دیوار های اسنادی، اوردن روشنایی به خانه های مردم و ده ها پروژه دیگر می شود. مسوولان برنامه میثاق شهروندی در هرات می گویند: برنامه میثاق شهروندی از سوی رییس جمهور غنی طرح ریزی شده و هدف آن، دسترسی شهروندان به حداقل حقوق اساسی شهروندی است.

برنامه میثاق شهروندی جایگزین برنامه همبستگی ملی است. تفاوت این دو برنامه در این است که پروژه های مربوط به همبستگی ملی فقط در ولسوالی ها تطبیق می شد اما پروژه های برنامه میثاق شهروندی هم در شهر و هم در روستاها تطبیق می شود.

مسوولان ابراز امیدواری می کنند که با آغاز کار عملی پروژه های برنامه میثاق شهروندی بر علاوه آبادانی شهرها و روستاها برای هزاران تن نیز زمینه کار مساعد خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb