فعالیت افراد مسلح غیرمسوول در شهر هرات نگرانی جدی باشنده های این شهر را به دنبال داشته است. شماری از باشنده های هرات می گویند: این افراد مسلح که لباس شخصی به تن دارند هویت شان مشخص نیست در شهر هرات وحشت آفریده اند. از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند: خیلی از این افراد مسلحی که در شهر رفت و آمد دارند جواز استفاده از سلاح را دارند که قبل از این به شکل بی رویه از سوی دولت به مردم توزیع شده بود.

افزایش رفت و آمد افراد مسلح غیرمسوول در شهر هرات باشنده های این شهر را نگران ساخته است. شماری از باشنده های هرات می گویند: برخی از افراد مسلح غیرمسوول دست به ناامنی در شهر می زنند و دولت برای جلوگیری از فعالیت آنان هیچ اقدامی نکرده است. آنگونه که این شهروندان می گویند: این افراد با سلاح های مختلف مسلح هستند و باعث وحشت در میان مردم شده اند.

از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی در هرات نیز افزایش فعالیت های افراد مسلح غیرمسوول در این ولایت را نگران کننده می خوانند. به باور این فعالان مدنی رفت و آمد افراد مسلح غیرمسوول در  شهر هرات از سوی باعث افزایش ناامنی ها شده است و از سوی دیگر مردم را نگران ساخته اند. آنان نهادهای امنیتی را در جلوگیری از فعالیت های این افراد مسلح غیرمسوول به بی پروایی متهم می کنند.

از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند: خیلی از این افراد مسلحی که در شهر رفت و آمد دارند جواز استفاده از سلاح را دارند که قبل از این به شکل بی رویه از سوی دولت به مردم توزیع شده بود. اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید: نیروهای امنیتی از فعالیت افراد مسلح در این ولایت جلوگیری می کنند.

باشنده های هرات می گویند: در کنار افراد مسلح غیرمسوول، محافظان برخی از سران جهادی، تجار و بزرگان نیز لباس شخصی به تن دارند و هویت شان مشخص نیست. به گفته ای این شهروندان، خیلی از افراد از سلاح قانونی که در دست دارند استفاده غیرقانونی می کنند و در بیشتر ناامنی ها دست دارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb