طرح تقسیم شیندند هرات به پنج ولسوالی به مرحله نهایی رسیده است. گفته میشود قوماندانان و ولسوالهای ولسوالیهای تازه تاسیس شیندند مقررشده اند، اما هنوز امکانات وتجهیزات این ولسوالیها تهیه نگردیده است. مسوولان محلی میگویند امیدوار اند این طرح تا پایان امسال عملی شود و در صورت که کار ولسوالیهای تازه شروع شود، حدود یک هزار تن شامل کار خواهند شد.

شیندند نا امن ترین ولسوالی هرات، حضور گسترده طالبان مسلح در مناطق زیرکوه این ولسوالی و هم مرزبودن آن با ولایت فراه ساحه نا امنی در شیندند را بیشترساخته است. تقسیم این ولسوالی به چهار ولسوالی دیگر که تنها راه حلی پایان دادن به نا امنی­ها در شیندند است هنوز عملی نشده. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می­ گوید: طرح تقسیم شیندند به چهار ولسوالی دیگر به مرحله نهایی رسیده است.

بارها باشندگان این ولسوالی از حکومت خواستند که طرح تقسیم شیندند را به چهار ولسوالی دیگر عملی بسازد. این باشندگان به این باور اند که تقسیم شدن شیندند به چهار ولسوالی دیگر می ­تواند تا حدودی امنیت تمام ساحات آن­را بهبود ببخشد. اما آنها از دولت می ­خواهند که بیشتر روی تبدیل این ولسوالی به ولایت فکر کند.

طرح تقسیم ولسوالی شیندند هرات به چهار ولسوالی تازه دیگر یکسال پیش مورد تایید رییس جمهوری قرار گرفت. درحالیکه این طرح سال گذشته مهر تایید شورای امنیت ملی کشور را نیزگرفته است، اما هنوز عملی نگردیده است. مهدی حدید مسوول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات می ­گوید، ولسوال ­ها و فرماندهان پولیس ولسوالی­ های تازه تاسیس شیندند مقررشدند، اما به گونه کامل هنوز تجهیزات ونیروی کافی در این ولسوالی ­ها جذب نگردیده است.

شیندند از وسیع ­ترین ولسوالی ­های هرات و حتی افغانستان خوانده می­ شود. ساحه پهناور این ولسوالی باعث شده است تا شورشیان مسلح در نقاط مختلف آن لانه بسازند و امنیت هرات را برهم بزنند. این ولسوالی از مناطق استراتژیک در غرب کشور به شمار می ­رود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb