حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر مواضع داعش در ولایت ننگرهار واکنش های مختلفی را در سراسر کشور به دنبال داشته است. شماری از باشنده های هرات و آگاهان مور می گویند: این حمله باعث ضعیف شدن گروه های تروریستی شده و فعالیت های آنان را کاهش خواهد داد. باشنده های هرات میگویند این حمله نیروهای آمریکایی نشان داده است که همچنان آمریکا پشتیبان نیروهای امنیتی افغان است.

بزرگ ترین بمب غیرهسته ای ارتش آمریکا بر مواضع داعش در ولسوالی اچین ننگرهار، در این حمله یک پایگاه مهم و مستحکم داعشیان از بین رفته است. این حمله هوایی نیروهای آمریکایی با استقبال باشنده های هرات روبه رو شده است.

در همین حال برخی نماینده های مردم هرات در مجلس نماینده گان هم می گویند آمریکا بمی که بر مواضع داعش در اچین ننگرهار استفاده کرد، یکبار دیگر به کشورهای مداخله­گر و همسایه افغانستان نشان داد که همچنان درکنار حکومت است و مبارزه با تروریزم را ادامه خواهد داد.

از سوی دیگرمقام­ های کشور می ­گویند، داعشی ها در ولسوالی اچین ننگرهار پناهگاه های مستحکمی ایجاد کرده بودند و از اینجا حملات تروریستی شان را طرح ریزی می کردند. به گفته ای این مقام ­ها، به دلیل جلوگیری از تلفات نظامیان ناگزیر به استفاده از این بمب بزرگ شده اند.

داعشی ها در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار از بیش از یک سال پیش فعالیت های گسترده ای شان را آغاز کردند. آنان مسوولیت حملات خونین در کشور از جمله حمله بر شفاخانه ۴۰۰ بستر در کابل را به عهده گرفته اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb