فرمانده تولی چهارم پولیس ملی در ولایت فراه و دو افسر نظامی در نتیجه درگیری میان سربازان پولیس جان باخته اند. فرمانده پولیس این ولایت میگوید این رویداد پس از یک درگیری لظفی رخ داده است و دو سرباز پولیس دیگر نیز زخمی شده اند. عامل اصلی این رویداد از سوی پولیس بازداشت شده است. از سوی دیگر والی جدید  فراه از نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی اظهار نگرانی کرده است.

نثاراحمد فرمانده تولی چهارم ولایت فراه که مسوولیت فرماندهی پولیس بخش غرب این ولایت را در بندر میل ۸۷ بر دوش  داشت در جریان درگیری میان سربازان کشته شد. عبدالمعروف فولاد فرمانده پولیس فراه می گوید: در این رویداد دو افسر نظامی دیگر که یکی آن برادر فرمانده تولی چهارم پولیس این ولایت بوده، و یک پولیس دیگر نیز کشته شده اند. به گفته وی این رویداد پس از یک مشاجره لفظی رخ داده است.

فرمانده پولیس فراه تاکید می کند که عامل اصلی این رویداد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

از سوی دیگر محمد عارف شاه جهان والی فراه از عدم هماهنگی و عدم همکاری بین نیروهای امنیتی نگران است، او یکی از ناتوانی نیروهای امنیتی را در مقابل مخالفان مسلح دولت، نفاق بین نیروهای امنیتی عنوان میکند.

این نخستین بار است، که یک فرمانده پولیس در جریان درگیری میان سرباز پولیس کشته می شود. شماری از کارشناسان میگویند تنش میان برخی نیروهای امنیتی در ولایات باعث نفوذ مخالفین مسلح دولت در صفوف نیروهای امنیتی می شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb