سیلاب ها در شهر هرات خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی در پی داشته است. باران های شدید باعث سرازیر شدن سیلاب شد و به دنبال تخریب شدن جوی نو در شمال شهر هرات سیلاب وارد خانه های مسکونی و جاده های اصلی شهر شد. شماری از آسیب دیده های این سیلاب ها می گویند: تمام اموال شان زیر گل و لای رفته و خانه های شان تخریب شده است. براساس گزارش ها در این سیلاب ها شش فرد ملکی جان خودرا از دست داده اند.

سیلاب های که جاده های مرکزی شهر هرات را در می نوردد، این سیلاب ها همچنان وارد خانه های مسکونی مردم شده و به صدها خانه خساره وارد کرده است. این سیلاب ها برای ساعاتی جریان ترافیک در برخی از جاده های شهر هرات را با چالش رو به رو ساخت. این سیلاب ها به دنبال بارش شدید باران و تخریب شدن قسمتی از جو نو در شمال شهر هرات جاری شد.

شماری از آسیب دیده های این سیلاب ها می گویند: سیلاب خانه های شان را تخریب کرده و تمام اموال شان زیر آب شده است.

در همین حال مسوولان در اداره مبارزه با حوادث طبیعی حوزه غرب کشور می گویند: سیلاب ها خسارات هنگفت مالی بر شهروندان وارد کرده است و بررسی های تیم های این اداره برای مشخص ساختن میزان خسارات وارده جریان دارد. به گفته ای عبدالحمید مبارز حمیدی رئیس این اداره، پس از تکمیل بررسی ها و مشخص شدن میزان خسارات، با خانواده های آسیب دیده کمک می شود.

در همین حال مسوولان محلی در هرات می گویند: ده ها میلیون افغانی به باشنده های این ولایت خساره وارد شده است. آنگونه که محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید: رئیس جمهور غنی در تماس با او دستور داده است که هرچه زودتر با خانواده های آسیب دیده کمک صورت بگیرد.

بیشتر انگشت انتقادها از بهر جاری شدن سیلاب ها مخرب به طرف شاروالی هرات نشانه گرفته می شود اما مسوولان این اداره می گویند: از تمام امکانات خود برای مهار آب و سیلاب استفاده کرده اند.

به گفته ای شهروندان هرات، بیشتر کانال ها و جویچه ها در شهر بسته است و این سبب سرازیر شدن آب وارد خانه های مسکونی و دوکان های مردم شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb