در نتیجه درگیری بین طالبان مسلح و نیروهای امنیتی ۵ طالب مسلح در ولسوالی پشترود فراه کشته و ۹ طالب مسلح دیگر مجروح شدند. آمر فرماندهی پولیس فراه می گوید: این درگیری هنگامی آغاز گردید، که طالبان مسلح بعضی از پوسته های امنیتی ولسوالی پشت رود را مورد حمله قرار داند، که بگفته او در نتیجه آن، یک تن پولیس نیز جان باخته است. همچنان دریک رویداد دیگر یک کودک در مرکز شهر فراه خود را حلق آویزکرده است.

شب گذشته ولسوالی پشترود فراه شاهد درگیری های سنگین بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بود، که در نتیجه تلفاتی را نیز در پی داشت. گلبهار مجاهد آمر فرماندهی پولیس فراه می گوید: درگیری هنگامی آغاز گردید، که طالبان مسلح پوسته های امنیتی گجگین و زیارت ولسوالی پشترود  را مورد حملات مسلحانه قرار دادند.

وی می افزاید: در این درگیری ۵ طالب مسلح کشته شدند و ۹ تن دیگر آنها زخم برداشتند. همچنان یک سرباز پولیس در نتیجه این نبرد جان باخته است.

آمر فرماندهی پولیس فراه می افزاید: بزودی عملیات بهاری نیز از سوی نیروهای امنیتی بر ضد مخالفان مسلح در فراه آغاز خواهد شد. از سوی هم با وجود نا امنی ها در فراه یک طفل چهارده ساله در منطقه پنجله مرکز فراه خودرا حلق آویز کرده است.

گلبهار مجاهد آمر فرماندهی پولیس فراه با تایید این خبر می گوید: این کودک عبدالمجید نام دارد که به دلایل نامعلومی خود را حلق آویز کرده است. وی می افزاید: تاکنون علت خودکشی این طفل خورد سال معلوم نیست، گفته میشود حدود یک ماه قبل هم خواهر این کودک دست به خودسوزی زد و جان باخت. قضیه تحت بررسی پولیس فراه قرار دارد.

این در حالیست که با خود کشی این طفل چهارده ساله، طی چند ماه اخیر این سومین فرد است، که در قریه پنجله مرکز فراه دست به خودکشی میزنند.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb