کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات از سوی دادگاه ابتدایی کابل که به صورت علنی برگزار شد به دو سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده است. محکمه ابتدایی جرایم سنگین فساد اداری آقای کامران علیزایی را به جرم سو استفاده از صلاحیت های وظیفوی محکوم به مجازات کرده است. این محاکمه به صورت غیابی برگزار شد.

تاکنون آقای علیزایی در واکنش به این تصمیم دادگاه ابتدایی جرایم سنگین فساد اداری اظهار نظری نکرده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb