بیشترساحات میدان هوایی نیمروز کاملا به پارکهای تفریحی تبدیل خواهدشد. مسوولان محلی دراین ولایت میگویند این زمینها به دلیل اینکه مورد غصب قرار نگیرد از سوی دولت تبدیل به پارکهای تفریحی خواهدشد. والی نیمروز میگوید در این ساحه قرار است هشت هزار اصله نهال غرس شود.

اخیرا میدان هوایی نیمروز برای نشست وبرخواست طیاره ­های مسافربری کاملا آماده شده است. برخی شرکت­ های خصوصی پروازهای شان را به این میدان آغازکرده اند. با این حال مقام­ های محلی این ولایت تصمیم گرفته اند تا ساحه وسیع که در اطراف این میدان قرار دارد را به پارک­ های تفریحی تبدیل کنند.

انجنیرمحمدسمیع والی نیمروز گفته در این ساحه قرار است حدود ۸ هزاراصله نهال غرس شود. والی این ولایت پافشاری دارد که این روند باعث می ­شود تا زمین ­ها از غصب زورمندان در امان بماند.

از سوی دیگر مسوولان اداره زراعت نیمروز هم گفته اند که مجموع ساحه میدان هوایی شهر زرنج ۲۳۵ جریب زمین است که قسمتی از این زمین ­ها به پارک­ های تفریحی تبدیل می ­شود.

محمد اکبر شریفی رییس اداره زراعت و مالدار ی نیمروز گفته در مرحله نخست حدود دو هزار اصله نهال در این ساحه غرس شده است. روند نهال ­شانی وساخت فضاهای سبز در شهر زرنج مرکز نیمروز تاثیرخوبی روی محیط زیست این ولایت خواهد گذاشت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb