جشن سمنک در هرات با حضور شماری از بانوان شاغل برگزار شد. برگزار کنندگان این مراسم می گویند امسال جشن سمنک را به خاطر وحدت و یکجایی زنان راه اندازی کرده اند. هر ساله در هرات جشن سمنک برگزار میشود.

شماری از زنان و دختران در اطراف دیگ سمنک جمع شدند و برای تجلیل از سال نو گردهم آمدند. این برنامه امسال در مارکت زنانه  هرات برگزار شد. شعار این برنامه همبستگی و وحدت میان بانوان می باشد.

معمولا جشن سمنک پزی شب سال نو یا یک روز پیش از نوروز برگزار می شود. این آیین از روزگاران بسیار کهن تا امروز همه ساله تکرار می شود. به گفته شماری از بانوان  این جشن ویژه بانوان و دختران است.

خانواده ها در افغانستان به این باور اند که سمنک هم نذر است و هم میلۀ.  این برای دومین باریست که در هرات از سوی بانوان مرکز تجارتی جشن سمنک برگزار می شود. آنان سال نو را برای افغانستان سالی سرشار از خوشی و امنیت سرتاسری می خواهند تا به خاطر اسوده در کنار خانواده های شان زندگی را سپری نمایند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb