گروه های زورمند در ولسوالی زنده جان هرات از مردم باجگیری میکنند. مسوولان محلی دراین ولسوالی میگویند، دو گروه از افراد مسلح در ساحات جنوب این ولسوالی گشت وگذار دارند که اموال مردم را به غارت می برند. ولسوال زنده جان هرات که در نشست خبری صحبت میکرد گفت، گروه های زورگیر درنقاط جنوب این ولسوالی حتی مانع تطبیق پروژه های انکشافی شدند. ولسوال شیندند همچنان ازکمبود تجهیزات و نیروی کافی در این ولسوالی گفته است.

وجود گروه­ های زورمند وباجگیر در ولسوالی زنده جان هرات، باشندگان آن ­را سخت آزار داده است. مناطق جنوب ولسوالی زنده­ جان که بیشتر مخالفان مسلح دولت وقاچاقبران در آن رفت وآمد دارند، زمینه را برای گروه­ های باجگیر وغارت­ گر هم آماده ساخته است.

فریداحمد زیارتجاهی ولسوال زنده­ جان می­ گوید: این گروه ­ها تقریبا در ۵ قریه جنوب ولسوالی نه تنها از مردم بلکه ازدولت و نهادهای خارجی نیز سهمیه طلب می­ کنند.

ولسوال زنده ­جان می­ گوید: مخالفان مسلح هیچ پایگاه در این ولسوالی ندارند، اما بیشتر قاچاقبران که از ادرسکن وشیندند به طرف غوریان و ولسوالی گلران رفت وآمد دارند از مسیر این ولسوالی می ­گذرند. ولسوال زنده­ جان تاکید می ­کند که کمبود نیرو و تجهیزات در این ولسوالی باعث شده است تا نتوانند با این گروه­ ها مقابله کنند.

با این حال شماری از باشندگان این ولسوالی نیز از حضور گروه­ های سارق و باجگیر شکایت دارند.

ازسوی دیگر مقام­ های محلی هرات می ­گویند: مسئله کمبود تشکیلات وامکانات نظامی درهمه بخش­ های این ولایت محسوس است، بناء اداره محلی پیشنهادات مشخصی را به حکومت مرکزی داده است تا نیازمندی ­های نظامی درشهر و ولسوالی­ های هرات مرفوع شود.

ولسوالی زنده­ جان درغرب هرات موقعیت دارد که از امنیت نسبی برخورد دار است. بناء این امنیت باعث شده است تا امسال حدود ۷۵ پروژه انکشافی دراین ولسوالی تطبیق گردد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb