پولیس ولسوالی انجیل هرات یک سارق مسلح را همراه با تعداد زیاد سلاح و مقداری مهمات دراین ولسوالی بازداشت کرده است. مسوولان امنیتی میگویند این فرد از منطقه آسیاکروخی این ولسوالی دستگیرشده است که پس از تحقیقات ابتدایی وتلاشی خانه یکی از همدستانش تعداد زیادی سلاح نیز بدست پولیس افتاده است. همچنان پولیس این ولسوالی چهار بمب دستی را ازیک خانه مسکونی کشف وضبط کرده است.

پولیس ولسوالی انجیل هرات طی دو عملیات یک سارق مسلح را بازداشت کرده است و تعدادی زیادی سلاح و مقداری مهمات را نیز از چندخانه مسکونی کشف وضبط نموده است. مسوولان امنیتی درهرات میگویند، این سارق مسلح از منطقه آسیاکروخی ولسوالی انجیل بازداشت شده که پس از تحقیقات ابتدایی و تلاشی خانه یکی ازهمدستانش، تعداد زیادی سلاح و مقداری مهمات بدست پولیس افتاده است.

آنگونه که عبدالاحد ولی­ زاده سخنگوی پولیس این ولایت گفته، فرد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده است. همچنان در یک عملیات کشفی پولیس این ولسوالی چهار بمب دستی را از یک خانه مسکونی کشف وضبط نموده است.

طی یک رویداد دیگر، پولیس حوزه چهارم امنیتی یکتن را به اتهام حملات تروریستی بازداشت کرده است. سخنگوی پولیس هرات می­ گوید، این فرد از ناحیه هفتم شهر هرات هنگامی بازداشت شد که به توقف پولیس توجه نکرده، بناء از نزد فرد بازداشت شده یک میل سلاح و بیش از بیست فیرمرمی نیز بدست آمده است.

سخنگوی قوماندانی امنیه هرات گفته، فرد بازداشت شده برای تحقیقات بیشترتحت نظر پولیس قراردارد. اخیرا جرم ­های جنایی درسطح شهر هرات بیشتر شده است. بناء ارگان­های امنیتی وعده می ­دهند که با افراد که دست به اخلال امنیت بزنند ویا اموال مردم را سرقت کنند برخورد جدی خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb