بانک جهانی ۳۵ میلیون دالر در قسمت تقویت برق هرات کمک میکند. قرار است از این پول برای ساخت نیروگاه های برق در چهار ولسوالی شرق هرات و تقویت شبکه های داخلی برق این ولایت استفاده شود. مسوولان اداره برق هرات میگویند این پول تا سه هفته دیگر از سوی مرکز منظور میشود و روند ساخت این پروژه ها تا چهارسال آینده طول خواهد کشید.

هیات بانک جهانی در دیدار با والی هرات وعده داده است که ۳۵ میلیون دالر برای تقویت انرژی برق این ولایت کمک می­کند. این پول برای ساخت چهار نیروگاه در ولسوالی­های چشت شریف، اوبه، کرخ و پشتون زرغون وهمچنان تقویت لین ­های انتقال برق مصرف می­ شود.

مسوولان اداره برق هرات می ­گویند همچنان قرار است ده میلیون دالر از این پول برای تقویت شبکه  های داخلی مصرف گردد. وحیداحمد کامرانی رییس برق هرات می­ گوید این پروژه تا چهارسال آینده تکمیل وبه بهره برداری خواهد رسید.

هیات بانک جهانی در دیدار با مقام­های محلی این ولایت گفته وضعیت خوب امنیتی درهرات، زمینه اجرای این پروژه کلان را مهیاساخته است. بناء بانک جهانی برای اجرای این طرح توسعوی درقسمت انرژی برق این ولایت آماده است تا سهولت­های لازم را در بخش بهبود وضعیت خدمات شبکه برق هرات انجام دهد.

همچنان مسوولان اداره برق هرات می­ گویند قرار است برای ۲۴ قریه در ولسوالی ­های کشک رباط سنگی، کشک کهنه و گلران درشمال هرات روند برق رسانی را آغاز کنند. این پروژه به ارزش بیش از یک میلیون دالر از سوی وزارت انرژی و آب کشور اجرا خواهد شد.

شبکه برق هرات درحال حاضر بیش از ۲۴۰ هزار مشترک دارد. این شبکه به شمول شهر هرات هفت ولسوالی را تحت پوشش قرار داده است. بناء قرار است تا چهارسال آینده چهار ولسوالی شرق این ولایت که درحاشیه هریرود قرار دارند نیز تحت پوشش انرژی برق قرار گیرند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb