دولت تصمیم دارد تا دو روز دیگر روند جمع آوری موترهای اشترنگ در شهر هرات را آغاز کند. مسوولان محلی در هرات می گویند: مقام های مرکزی دستور داده اند که موترهای اشترنگ راسته باید جمع آوری و پرزه شوند. اما از سوی دیگر این اقدام دولت نگرانی جدی باشنده های هرات را به دنبال داشته است. شماری از این شهروندان می گویند: پول هنگفتی روی این موترها هزینه شده است و جمع آوری این وسایط به ضرر جامعه است.

مسوولان اداره ترافیک هرات از جمع آوری موترهای اشترنگ راسته در این ولایت خبر می دهند. مدیر ترافیک هرات در این نشست خبری تاکید می کند که بر اساس دستور مقام های مرکزی کشور، تا دو روز دیگر روند جمع آوری این وسایط از سطح شهر آغاز خواهد شد.

غلام دستگیرهمایون مدیر ترافیک هرات می گوید: موترهای ویشی که پنج سال پیش از سوی دولت برای آنان اسناد داده شده بود از سوی پولیس جمع آوری و پرزه می شود. همچنان موترهای که هیچ اسناد قانونی ندارند نیز به گمرک این ولایت انتقال داده خواهند شد.

این اقدام دولت نگرانی جدی باشنده های هرات را به دنبال داشته است. شماری از این شهروندان می گویند: دولت به جای جمع آوری این وسایط باید از واردات آن جلوگیری کند. این شهروندان تاکید می کنند که مردم پول هنگفتی روی این موترها هزینه کرده اند و دولت باید به جای پروزه کردن این وسایط در تلاش راه حل دیگری باشد.

شماری از باشنده های هرات می گویند: بیشتر موترهای اشترنگ راسته از سوی افراد دولتی استفاده می شوند اما پولیس فقط وسایط مردم عادی را جمع آوری می کنند.

آگاهان امور به این باور هستند که به دلیل وجود هزاران موتر اشترنگ راسته در هرات، جمع آوری این موترها مقدور نیست. اما مسوولان اداره ترافیک هرات می گویند: برای جمع آوری این وسایط مصمم اند. به گفته ای این مسوولان، عامل عمده رویدادهای ترافیکی در هرات موترهای اشترنگ راسته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb