اسماعیل خان یکی از رهبران پیشین جهادی در هرات هشدار میدهد که اگر سران حکومت وحدت ملی رویکرد خود را در قبال امنیت تغییر ندهند  سال آینده خورشیدی پر از چالش برای مردم افغانستان خواهد بود. او تاکید می کند که باید مردم از نیروهای امنیتی حمایت کنند تا امنیت تامین شود. همچنان این مقام پیشین حکومت برخی کشورهای همسایه را حامی مخالفین مسلح دولت عنوان کرد. اسماعیل خان میگوید دولت در هرات از طالبان حمایت می کند و این برای آینده هرات خطر ناک است.

نگرانی از افزایش نا امنی ها در بهار سال آینده نه تنها مردم افغانستان را نگران ساخته است بلکه رهبران و فرماندهان جهادی پیش نیز نگران هستند. محمد اسماعیل خان یکی از رهبران پیشین جهادی تاکیدمی کند اگر حکومت تا زمانیکه مرز های خود را با کشور های همسایه مستحکم نکند امنیت تامین نخواهد شد.

از جهت دیگر این رهبر جهادی میگوید باید مردم از نیروهای امنیتی بویژه اردوی ملی حمایت کنند تا مخالفین مسلح دولت به خواست خود نرسند. او همچنان میگوید برخی کشورهای همسایه در تلاش هستند تا از طالبان به نفع خود افغانستان استفاده کنند که این مسله به ضرر مردم و دولت افغانستان می باشد. باشد.

اسماعیل خان همچنان نسبت به افزایش نا امنی ها در سال آینده خورشیدی در غرب افغانستان اظهار نگرانی کرد و از طالبان خواست به دولت یکجا شوند. او میگوید در قسمت های از ولسوالی شیندند هرات دو فرمانده محلی طالبان به نام ملا ننگیالی و ملا منان نیازی از سوی نیروهای دولتی حمایت می شوند.

این رهبر پیشین جهادی میگوید برای امنیت مردم تلاش می کند و به فکر قدرت نیست. اسماعیل خان میگوید یکجا کردن مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح در هرات کاریست آسان چرا که به باور وی اکثر این مخالفین جوانان این ولایت هستند و بزرگان منطقه می توانند آنها را ترغیب به صلح کنند. مسوولان امنیتی هرات تاکنون در مورد گفته های این رهبر جهادی اظهار نظری نکرده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb