امسال در بیش از سه هزار جریب زمین در هرات باغ های میوه و پسته ایجاد می شود. مسوولان اداره زراعت و مالداری هرات می گویند: این باغ های در یازده ولسوالی این ولایت ساخته می شود. به گفته ای این مسوولان: برای سه هزار و ۵۰۰ زن نیز زمینه ساخت باغ های کوچک معیا شده و مصروف به کار شده اند. این پروژه ها بیش از ۱۰۰میلیون افغانی هزینه برداشته که از سوی بانک جهانی پرداخت شده است.

تلاش ها برای احیای باغ های میوه در هرات، کمپاین نهال شانی و ایجاد باغ های میوه در این ولایت آغاز شده و قرار است امسال در بیش از سه هزار جریب زمین در هرات باغ تاسیس شود. مسوولان اداره زراعت و آبیاری هرات می گویند: ۱۰۲۷جریب باغ های میوه و ۱۵۵۰ جریب باغ های پسته ایجاد می شود.

آنگونه که عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت و آبیاری هرات می گوید: روند توزیع نهال های اصلاح شده و امکانات لازم به دهقانان آغاز شده است و تا ثمر رسیدن باغ ها با دهقانان همکاری می کنند.

در همین حال شماری از باغ داران درهرات می گویند: با ساخت باغ های تازه تولیدات میوه تولیدی شان بیشتر می شود و همچنان صدها دهقان نیز مصروف به کار می شوند. آنان از دولت می خواهند که برای رشد باغداری و زراعت در ولسوالی ها و مناطق زراعتی با دهقانان همکاری کند.

ایجاد این باغ ها بخشی از پروژه ملی مالداری و باغداری وزارت زراعت کشور است. مسوولان این پروژه می گویند: در کنار ایجاد باغ ها، چاه های عمیق و کشمش خانه ها نیز برای دهقانان آماده می شوند.

هزینه کل این پروژه بیشتر از ۱۰۰میلیون افغانی است که از سوی بانک جهانی پرداخت شده است. مسوولان اداره زراعت و آبیاری هرات ابراز امیدواری می کنند که با ثمر رسیدن باغ های تازه، تولید میوه های مختلف در این ولایت افزایش خواهد یافت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb