فساد اداری در اداره تنظیم ترانسپورت زمینی هرات باعث حیف و میل شدن درصدی بلندی از عواید این اداره شده است. مسوولان محلی در هرات می گویند: وجود فساد اداری در این اداره باعث شد تا مسوولان آن از کار برکنار شوند. پیشتر والی هرات هم گفته بود که کارمندان این اداره به جای خدمات رسانی به مردم در تلاش جمع آوری عواید هستند اما مسوولان اداره ترانسپورت زمینی هرات این گفته های والی این ولایت را رد می کنند.

اداره تنظیم ترانسپورت زمینی هرات از اداره های پردرامد این ولایت. وجود فساد گسترده اداری دراین همواره سر زبان های مردم و مسوولان دولتی بوده است. باشنده های هرات و فعالان مدنی می گویند: هنوزهم درصدی بلندی از عواید این اداره درامدزا حیف و میل می شود.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید: همین فساد اداری بارها باعث برکناری مسوولان این اداره شده است. سخنگوی والی هرات می گوید: برای مبارزه با فساد اداری در این اداره درامدزا جریان دارد.

تقریبن سه ماه پیش مسوولان برجسته ای اداره تنظیم ترانسپورت زمینی هرات به شمول رئیس و معاون آن از سوی وزارت ترانسپورت کشور برکنار شدند. دلیل این برکناری هم کم کاری و فساد اداری خوانده شد.

با این حال در آن زمان والی هرات گفت که کارمندان داره تنظیم ترانسپورت زمینی هرات به جان تنظیم ترانسپورت و خدمات رسانی به مردم، در تلاش جمع آوری عواید هستند. اما حالا محمد ناصر سلطانی رئیس این اداره این گفته های والی را رد می کند و تاکید می کند که والی هرات چنین ابراز نظری کرده نمی تواند.

براساس آمار اداره محلی هرات، اداره تنظیم ترانسپورت زمینی این ولایت روزانه بیش از یک میلیون افغانی عاید دارد. برخی از آگاهان امور می گویند: قسمتی از عواید این اداره از سوی کارمندانش حیف و میل می شود و عواید به دست آمده آن هم به طور کامل به کابل فرستاده می شود و هیچ تلاشی برای بهبود سیستم ترانسپورتی در هرات نشده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb