یک فابریکه تولید مواد شوینده تقلبی در شهر هرات از سوی پولیس شناسایی و مواد آن ضبط شد. مسوولان پولیس در هرات میگویند این فابریکه اقدام به تولید مواد شوینده بی کیفیت با برند یک شرکت معتبر می کرد. از سوی دیگر مسوولین در اتاق های تجارت و صنایع هرات میگویند هم اکنون چندین فابریکه تولید مواد غذایی و شیونده که اقدام به تولید مواد تقلبی و بی کیفیت می کنند در هرات فعالیت دارند و دولت هم هیچ توجه ای برای شناسایی و متوقف ساختن آنها ندارد. با هم این گزارش را می بینیم.

در یک خانه مسکونی در حوزه اول امنیتی پولیس هرات فابریکه کوچک تولید مواد شوینده بی کیفیت از سوی پولیس شناسایی شد. در این مرکز به نام یک برند معتبر شوینده مواد بی کیفیت تولید و به بازار عرضه می شد. عبدالحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات می گوید چهار تن که در تولید و فروش این مواد نقش داشتند بازداشت و تحقیقات از آنها جریان دارد.

آنگونکه مسوولان در هرات میگویند طی چند ماه گذشته این افراد در چندین نوبت اقدام به فروش مواد بی کیفیت به بازار هرات به صورت عمده و پرچون کرده اند. این فابریکه کوچک در حالی در شهر شناسایی می شود که در این اواخر اعتراض شهروندان هرات به بی کیفیت بودن برخی اجناس تولیدی در هرات بلند شد.

در همین حال عبدالودود فیض زاده سرپرست اتاق تجارت و صنایع در هرات تائید می کند که هم کنون چندین فابریکه تولیدی که اقدام به تولید مواد بی کیفیت غذایی و شوینده می کنند موجود است و دولت هم هیچ توجه ای در جمع آوری آنها ندارد.

در یک سال گذشته در چندین نوبت مواد غذایی بی کیفیت که از سوی برخی شرکت ها به بازار عرضه شده بود جمع آوری و حریق شده است. شماری از کارشناسان در هرات میگویند برخی تاجران اقدام به وارد کردن اجناس بی کیفیت و کم تاریخ می کنند و از آن جهت که دولت هم نظارت درستی ندارد این اجناس در بازار به فروش می رسد. .

https://www.facebook.com/heratpaperfb