دولت ده ها کانتینر مواد خام کارخانه های  تولیدی هرات را در مرز اسلام قلعه متوقف ساخته است. گفته میشود این موترها به منظور بررسی اسنادشان متوقف شدند. کارخانه داران در هرات میگویند، مدت ده روز است موترهای که مواد خام شرکتهای صنعتی را از ایران به هرات انتقال میدهند از سوی پولیس در بندر اسلام قلعه متوقف شدند. بناء این باره باعث شده است تا روند تولید متوقف شود.

موترهای انتقال مواد خام شرکت ­های صنعتی هرات بیشتر ازیک هفته است که در بندراسلام قلعه متوقف شدند. کارخانه­ داران درهرات می ­گویند: دولت به یکبارگی تمام این موترها را متوقف ساخته و ده­ ها کانتینر مواد خام کارخانه ­داران در بندر اسلام قلعه بی سرنوشت است.

شماری از کارخانه­ داران در هرات می ­گویند، دولت به دلیل بررسی اسناد موترهای باربری، دست به این اقدام زده است که این­ باره روند تولید راهم در فابریکه ­ها متوقف ساخته است.

با این حال مقام­های وزارت مالیه می­ گویند: تا شش سال پیش روند بررسی اسناد موترهای باربری بندر اسلام قلعه زیر نظر وزارت مالیه قرار داشت. اما حالا این مسئله ارتباط به اداره ترافیک هرات میگیرد.

گفته می ­شود پولیس هم در مرز اسلام قلعه این موترها را به دلیل ختم تاریخ اسنادشان متوقف ساخته است. جمیل­حمید عبدالرحیم ­زی سخنگوی وزارت مالیه می­ گوید: این موضوع را دنبال خواهند کرد تا مسئله از طریق مرکز حل شود.

پیش از این به دلیل سیلاب ­های مدهش در بندر مرزی اسلام­ قلعه هرات، روند حمل ونقل دراین مسیر با مشکل روبروشد. حتی موترهای باربری در خاک ایران هم به دلیل بارش برف وسیلاب چندین روز معطل ماند.

اما حالا دولت تمامی موترهای باربری را در قسمت بندر اسلام قلعه به دلیل بررسی اسناد شان متوقف ساخته است. گفته می ­شود تاریخ جواز سیر این موترها ختم شده و باید برای طی مراحل قانونی اقدام نمایند.

مسوولان اداره محلی هرات هم گفته اند این مسئله را از طریق مرکز حل خواهند کرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb