مسوولان در وزارت مالیه کشور می گویند که دلیل مصرف نشدن بودجه سال ۱۳۹۵ هرات از مرکز، کم کاری اداره های محلی این ولایت بوده است. سخنگوی این وزارت خانه می گوید: در وزارت مالیه هیچ محدودیتی برای انتقال بودجه به ولایت ها وجود ندارد و بی خبری اداره های محلی باعث مصرف بودجه شده است. در همین حال مسوولان محلی درهرات اما ناهماهنگی میان وزارت ها خانه را دلیل عمده مصرف نشدن بودجه سال ۹۵ این ولایت عنوان می کنند. در سال ۵۹ کمتر از پنج درصد از بودجه انکشافی هرات مصرف شد.

در سال مالی ۱۳۹۵ کمتر از پنج درصد از بودجه انکشافی هرات به این ولایت انتقال داده شد و مصرف پروژه های انکشافی گردید. مسوولان محلی هرات همواره وزارت خانه ها به ویژه وزارت مالیه را به در چنگ گرفتن این بودجه متهم کرده اند. اما حالا مسوولان وزارت مالیه می گویند: دلیل انتقال نیافتن بودجه انکشافی اختصاصی هرات در سال ۹۵، کم کاری اداره های محلی این ولایت بوده است.

جمیل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه می گوید: در این وزارت هیچ محدودیتی برای انتقال و مصرف بودجه انکشافی وجود ندارد و بارها از ادارات خواسته اند تا برای مصرف بودجه ی شان برنامه ریزی کرده و مصرف کنند.

اما مسوولان محلی در هرات ناهماهنگی میان وزارت خانه ها و زمانگیر بودن اجرآت پروسه تدارکات را از عوامل عمده ای انتقال نیافتن بودجه انکشافی سال ۹۵ این ولایت می خوانند.

آنگونه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید: بارها هیات اداره های محلی هرات به منظور انتقال بودجه ی انکشافی این ولایت به مرکز کابل رفتند اما همواره دست خالی برگشتند.

از سوی دیگر آگاهان امور، اداره های محلی هرات را مقصر اصلی انتقال نیافتن بودجه انکشافی سال ۹۵ این ولایت می خوانند. به باور این آگاهان، اداره های محلی باید برای پیگیری و گرفتن بودجه اختصاصی اداره های شان تلاش می کردند.

براساس گفته های مسوولان محلی هرات، در سال مالی ۹۵، از مجموع بودجه انکشافی بیش از نه میلیارد افغانی این ولایت، کمتر از پنج درصد آن به این ولایت انتقال داده شد. از این پنج درصد بودجه  هم فقط بیش از ۸۰درصد آن مصرف شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb