ساختمان اداری ولایت غور که نزدیک به سه ماه پیش افتتاح شده بود، یک بار دیگر از سوی سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افتتاح شد. این مسئله واکنش تند فعالان مدنی و باشنده های ولایت غور را به دنبال داشته است. به گفته ای آنان، این سه وزیر هیچ دستاوردی برای مردم غور نداشتند و به گونه ای نمایشی ساختمان افتتاح شده را افتتاح کردند. همکارم با جزئیات بیشتر در این زمینه.

به روز هشتم ماه قوس سال روان، این ساختمان از سوی مسوولان محلی ولایت غور افتتاح و به بهره برداری رسید. ساختمان اداری مقام ولایت غور که از پروژه های مهم در این ولایت پنداشته می شود. اما امروز چهارشنبه این ساختمان یک بار دیگر از سوی سه وزیر کابینه ی حکومت وحدت ملی افتتاح شد. ساختمانی که نزدیک به سه ماه می شود مورد استفاده کارمندان دولتی قرار می گیرد.

این مسئله واکنش تند فعالان مدنی و باشنده های ولایت غور را به دنبال داشته است. شماری از این فعالان مدنی می گویند: وزیران فواید عامه، انشکاف دهات و شهرسازی و مسکن هیچ دستاوردی برای مردم غور نداشتند و به طور نمایشی افتتاح این ساختمان را برای خود دستاورد ساختند.

از سوی دیگر مسوولان محلی در ولایت غور نیز می پذیرند که ساختمان اداری مقام ولایت قبلن افتتاح شده بود. آنگونه که عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید: به دلیل اینکه بخشی از هزینه این ساختمان از سوی وزارت شهرسازی و مسکن پرداخت شده بود، با آمدن وزیر این زوارت خانه یک بار دیگر افتتاح شده است.

تصاویری که از سوی کاربران فیسبوک نشر شده نشان می دهد افراد وابسته به این سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی، در حال انتقال تحفه ها هستند. این مسئله با واکنش تند فعالان مدنی در ولایت غور روبه رو شده است. آنان تاکید می کنند که والی غور نباید به این سه وزیر که هیچ دستاوردی نداشتند؛ اینگونه تحفه می داد.

با این همه، غور از ولایت های عقب مانده و به گفته ای بعضی ها مظلوم در غرب کشور است. باشنده های این ولایت می گویند: تاهنوز پروژه های زیربنایی و انکشافی در غور کمتر تطبیق شده و همواره مورد بی مهری مقام های مرکزی قرار گرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb