باشندگان ناحیه دهم شهرهرات نیروهای امنیتی را مورد تقدیر قرار داده اند. شماری از باشندگان این ناحیه میگویند، نیروهای امنیتی به منظور تامین امنیت شهر و سرکوب مخالفان مسلح دراین ولایت تلاش جدی نمودند، بناء همکاری مردم با این نیروها میتواند انگیزه خوبی برای بهترساختن شرایط امنیتی هرات باشد. سربازان پولیس هم اطمینان داده اند که با تمام توان تلاش میکنند تا امنیت را در شهر هرات بهبود ببخشند.

در این مراسم ده­ ها تن از باشندگان هرات از عملکرد نیروهای امنیتی ستایش کردند. شماری از باشندگان ناحیه دهم شهر هرات می ­گویند نیروهای امنیتی به منظور تامین امنیت این ولایت تلاش جدی نمودند. درحال حاضر نیز این ولایت از امنیت نسبی برخوردار است.

باشندگان هرات به این باور اند که همکاری مردم با ارگان ­های امنیتی می ­تواند امنیت شهر را بهبود ببخشد.

پس از تجلیل از روزسرباز دراین ولایت، درگوشه وکنار هرات مردم به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی ودفاعی کشور محافل گوناگون برگزار کردند. هراتی­ ها همواره در تامین امنیت شهرشان سهم بارزی را از خود نشان داده اند.

با این حال سربازان پولیس در این مراسم می ­گویند، امنیت نسبی این ولایت نشان دهنده همکاری همه جانبه مردم با نیروهای امنیتی است.

در نقاط مختلف شهر هرات نیروهای امنیتی وضعیت را تحت کنترل دارند. به خاطر مهار جرایم جنایی روند بازرسی از رفت وآمد موترها در سطح شهر ادامه دارد. شهروندان هرات بارها در محافل گوناگون نیروهای امنیتی را مورد تقدیر قرار داده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb