تطبیق نشدن یکسان قوانین مالیاتی در کشور یکی از چالش های عمده تجار و صنعت کاران ولایت هرات است. مسوولان اتحادیه صنعت کاران هرات می گویند: گرفتن مالیات هنگفت از تجار این ولایت باعث فرار سرمایه ها از هرات شده است. به گفته ای آنان، قوانینی که در گمرک هرات تطبیق می شود در گمرکات دیگر ولایت ها تطبیق نمی گردد.

هرات آزمایشگاه تطبیق قوانین افغانستان؛ این جمله همیشه سرزبان های تجار و بزرگان هرات بوده است. مسوولان اتحادیه صنعت کاران هرات می گویند: قوانین مالیاتی در کشور به طور یکسان تطبیق نمی شود و این مسئله همواره چالش برانگیز بوده است.

شماری از تجار و صنعت کاران هرات در نشستی با مسوولان وزارت مالیه تاکید کردند که وضع قوانین کمرشکن مالیاتی باعث فرار سرمایه ها از هرات شده است.

به گفته ای حمید الله خادم رئیس اتحادیه صنعت کاران هرات، مالیاتی که از تجار واردکننده ها در این ولایت گرفته می شود؛ از تجار دیگر ولایت ها خیلی کمتر گرفته می شود.

اما مسوولان وزارت مالیه کشور این گفته ها را رد می کنند. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه می گوید: تطبیق قوانین مالیاتی در سراسر کشور یکسان است و هیچ تبعیضی در برابر ولایت هرات وجود ندارد.

این مسوول وزارت مالیه که برای بررسی مشکلات صنعت کاران و سرمایه گذاران با هیاتی به هرات آمده است می گوید: برای حل مشکلات اقتصادی و سکتور خصوصی در این ولایت وزارت مالیه تلاش می کند.

از سوی دیگر برخی آگاهان امور اقتصادی به این باور هستند که دولت توان تطبیق یکسان قوانین را ندارد و در هرات به دلیل بهتر بودن وضعیت امنیتی و قانون پذیر بودن مردم آن، قوانین بیشتر تطبیق می شود. به باور محمد یعقوب مشعوف آگاه امور اقتصادی، تطبیق نشدن یکسان باعث دلسردی تجار از سرمایه گذاری در کشور به ویژه در هرات شده است.

شکایت تاجران و واردکننده های هرات از بابت گرفتن مالیات هنگفت از آنان همواره بلند بوده است. به گفته ای آنان، حکومت مرکزی در برابر هرات تبعیض قایل می شود و همواره تطبیق قوانین مالیاتی را از این ولایت آغاز کرده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb