پولیس نیمروز مقداری هشتاد کیلوگرام مواد مخدر را از مربوطات شهر زرنج کشف وضبط کرده است. مسوولان امنیتی دراین ولایت میگویند این محموله مواد مخدر که شامل ۳۴ کیلوگرام تریاک و ۴۶ کیلوگرام چرس میباشد در یک موترنوع کرولا جاسازی شده بود.

فرمانده پولیس نیمروز گفته کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر این محموله مواد مخدر را طی یک عملیات کشفی بدست آورده اند.

خواجه جیلانی ابوبکر قوماندان امنیه نیمروز میگوید، در رابطه به این قضیه دو تن بازداشت شدند. افراد بازداشت شده باشندگان اصلی ولسوالی خاشرود نیمروز هستند. اما معلوم نیست که قاچاقبران این مقدار مواد مخدر را قصد داشتند به کجا انتقال دهند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb