نهم حوت روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در مقر قول اردوی ۲۰۷ ظفر بزرگداشت شد. در کنار هزاران تن از نیروهای امنیتی، مقام های ارشد امنیتی و ملکی و نماینده های مردم هرات در مجلس نماینده گان و شورای ولایتی در این مراسم حضور داشتند. از سوی دیگر مقام های ارتش ملی می گویند که نیروهای نظامی کشور، حملات وسیع گروه های هراس افگن را خنثی کردند و پس از این نیز جلو هرگونه حمله این گروه ها را می گیرند.

هزاران تن از نظامیان کشور اینجا در مقر قول اردوی ۲۰۷ظفر روز شان را تجلیل کردند. شماری از مقام های ارشد نظامی و نماینده های مردم هرات در مجلس نماینده گان و شورای ولایتی نیز در این محفل حضور داشتند.

دگرجنرال اقبال علی قادری معاون تعلیمات وزارت دفاع ملی می گوید: گروه های هراس افگن در تلاش ایجاد حکومت موازی در افغانستان هستند اما تاکید می ورزند که نظامیان کشور تمام تلاش های این گروه ها را به یاس مبدل ساخته اند.

در همین حال شماری از عالمان دینی نیز در این مراسم حمایت شان را از نیروهای امنیتی اعلام کردند. این عالمان دینی تاکید می ورزند که جان باخته گان نیروهای امنیتی کشور شهید هستند.

از سوی دیگر شماری از سربازان امنیتی می گویند: بزرگداشت از روز ملی نیروهای دفاعی باعث تقویت روحیه ای این نیروها می شود. برخی از این نیروها به گروه های هراس افگن هشدار می دهند که اگر از اعمال تخریب کارانه ای شان دست بر ندارند؛ نابود خواهند شد.

در همین حال برخی از اعضای شورای ولایتی هرات از حکومت افغانستان می خواهند که توجه جدی به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی داشته باشد.

روز نهم حوت از سوی حکومت افغانستان به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نام گرفته است. این روز در سراسر کشور به منظور حمایت از نظامیان افغان تجلیل شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb