بیش از ۱۷۰ تن از جوانان تازه نفس درحوزه غرب کشور به صفوف نیروهای ارتش ملی جذب شدند. مسوولان قوماندانی جلب وجذب دراین حوزه میگویند قرار است طی ۱۵ روز آینده حدود ۶۰۰ تن از جوانان چهار ولایت غرب کشور جذب اردوی ملی شوند وبرای آموزش های ابتدایی نظامی به بخش تعلیمی قول اردوی ۲۰۷ ظفر فرستاده شوند. فرمانده جلب وجذب ارتش گفته روند پیوستن جوانان به اردوی ملی بهترشده است.

نیروی جوان که از ولایت­ های غور، فراه، بادغیس و هرات جذب ارتش ملی شدند. مسوولان قوماندانی جلب وجذب اردوی ملی در این حوزه می ­گویند: تا پایان امسال قرار است یک هزار تن از جوانان وارد صفوف ارتش ملی شوند که ۶۰۰ تن آنها از ولایت­های این حوزه جذب می­شوند.

محمدنادر عظیمی فرمانده جلب وجذب ارتش ملی در حوزه غرب کشور می­ گوید: درمرحله نخست حدود ۱۷۵ تن ثبت نام شدند و به مرکز تعلیمی قول اردوی ۲۰۷ ظفر فرستاده می­شوند تا وارد دوره سه ماهه آموزش­ های ابتدایی نظامی گردند.

آنگونه که مسوولان بخش جلب وجذب اردوی ملی می­ گویند: ۴۰۰ تن دیگر قرار است از مرکز کشور به قول اردوی ۲۰۷ ظفر فرستاده شوند. این آخرین نیروی جوانی است که تا پایان امسال وارد ارتش در این حوزه می ­شوند.

این جوانان قرار است پس از فراگیری آموزش­ های ابتدایی نظامی به میدان ­های نبرد فرستاده شوند. شماری از این جوانان می­ گویند، به منظور دفاع از وطن و تامین امنیت مردم وارد اردوی ملی شدند.

با این حال بر اساس آمار که مسوولان مرکز جلب وجذب اردوی ملی دراین حوزه ارائه می ­کنند. از آغاز سال جاری تا کنونی حدود ۳۵۰۰ تن از جوانان تازه نفس جذب ارتش ملی در این حوزه شدند. که نسبت به سال گذشته روند جلب وجذب جوانان بیشتر شده است.

جنرال نادر عظیمی فرمانده مرکز جلب وجذب اردوی ملی در این حوزه می ­گوید: از این میان ۴۴۵ تن هم به خاطر فراگیری درس­ های پیشرفته نظامی وارد کورس ­های افسری شدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb