کار اعمار جاده کمربندی نیمروز با هزینه حدود یک میلیارد افغانی آغازشد. مسوولان محلی دراین ولایت میگویند این جاده به طول ده کیلومتر ساخته خواهدشد که با آسفالت آن، رفت وآمد موترهای باربری از داخل شهر ممنوع خواهد شد. درحال حاضر رفت وآمد موترهای سنگین وزن از داخل شهر زرنج مشکلاتی زیادی را به شهروندان ایجاد کرده است. این سرک با حضور شماری از وزیران کابینه کارش آغاز شده است.

کار آسفالت جاده کمربندی نیمروز رسما با حضور شماری از وزیران کابینه و مسوولان اداره محلی این ولایت آغازشد. این جاده حدود ده کیلومترطول دارد و قرار است طی یکسال آینده، کار آسفالت آن تکمیل وبه بهره برداری برسد.

عبدالعزیز محمدی سرپرست اداره فواید عامه نیمروز می­گوید: هزینه ساخت این سرک حدود ۹۹۰ میلیون افغانی است که از سوی وزارت فواید عامه کشور پرداخت خواهد شد.

در مراسم افتتاح کار این سرک، وزیرفواید عامه اطمینان داده است که کار این سرک در زمان معین آن تکمیل وبه بهره برداری خواهد رسید. محمود بلیغ از مردم و اعضای شورای ولایتی این ولایت خواسته که از نحوه کار این پروژه نظارت جدی داشته باشند.

با این حال مسوولان اداره فواید عامه نیمروز می ­گویند: با ساخت این جاده از رفت وآمد موترهای باربری وسنگین وزن از داخل شهر زرنج جلوگیری خواهد شد.

رییس فواید عامه نیمروزتاکید کرده است که تمام معیارهای لازم برای ساخت این سرک کمربندی درنظر گرفته شده است.

درحال حاضر موترهای سنگین وزن وباربری که از بندر تجارتی این ولایت با ایران وارد شهر زرنج می­شود، مشکلات جدی را برای باشندگان نیمروز به بار آورده است.گفته می ­شود روزانه بیش از ۲۰۰ موترباربری که اموال تجارتی را از ایران به داخل کشور انتقال می ­دهند از بندر تجارتی نیمروز به دیگر ولایت­های کشور انتقال می ­یابد.

در صورت ساخت جاده کمربندی نیمروز، رفت وآمد این موترها کاملا از سطح شهر جلوگیری خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb