برای نخستین بار نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی و محصولات وارداتی از سوی انجمن تاجران جوان در هرات برگزار شده است. بیش از ۹۰ غرفه از بخش های مختلف در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و قرار است برای سه روز به روی عموم باز باشد. هدف از برگزاری این نمایشگاه، آشناساختن مردم با تولیدات داخلی و رونق کار وبار تاجران جوان خوانده می شود.

این نخستین نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی و محصولات وارداتی است که از سوی انجمن تاجران جوان هرات برگزار شده است. ۹۰غرفه از بخش های مختلف در این نمایشگاه به دید همگان گذاشته شده است. شرکت های مختلف تولیدی و وارداتی اجناس شان در این نمایشگاه دیده می شود.

زبیر رحیمی مسوول انجمن تاجران جوان هرات می گوید: هدف شان از برگزاری این نمایشگاه، آشناساختن مردم به کالاهای داخلی و رشد کار وبار تاجران جوان است.

در همین حال شماری از تاجران جوان و غرفه داران در این نمایشگاه می گویند: نبود امنیت و رقابت ناسالم در بازار از چالش های عمده ای آنان است.

این افراد دولت را نیز در عرصه حمایت از تجارت و سرمایه گذاری کم کار می خواند و از رهبران حکومت می خواهند که برای رشد سرمایه گذاری و به ویژه حمایت از تاجران جوان تلاش ورزند.

از سوی دیگر مسوولان اتحادیه صنعت کاران هرات برگزاری این نمایشگاه را برای رشد کاروبار تاجران جوان تاثیر گذار می خواند. آنگونه که حمید الله خادم رئیس این اتحادیه می گوید: با تلاش سرمایه گذاران و تولید کننده های افغان، در سال های اخیر میزان تولیدات داخلی افزایش یافته و این سبب کاهش واردات از کشورهای همسایه به هرات شده است.

انجمن تاجران جوان یک سال پیش در هرات ایجاد شد. هدف آن حمایت از سرمایه گذاری و تجارت از سوی جوانان است. مسوولان این انجمن می گویند: تلاش دارند تا با برگزاری این گونه نمایشگاه ها، تولیدات داخلی و تجارت با کیفیت را برای مردم معرفی کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb