امدادرسانی به آسیب دیدگان سیل در ولسوالی گذره هرات به پایان رسیده و مسوولان اداره مبارزه با حوادث این ولایت، خبر از رسیدگی به آسیب دیدگان سه ولسوالی پشتون زرغون، کوهسان و کرخ را میدهند. در گام نخست، امدادرسانان به ۲۹۹ خانواده در ولسوالی گذره رسیدگی کردند و بیش از ۵۰۰ تن از آنان را به جای دیگری منتقل کردند.

خبرها از پنج ولسوالی هرات حاکی از آسیب رسیدن به زمینهای کشاورزیست که تاکنون برآورد نشده که آسیبها چقدر جدی بوده است. مسوولان دولتی با احتیاط در این زمینه سخن می‌ گویند و به گفته‌ ی خودشان نمی ‌خواهند تشویش ایجاد کنند.

تنها کاری که دو روز پس از باران و برف سنگین امدادرسانان انجام دادند، سروسامان دادن به خانواده‌ های آسیب ‌پذیر در ولسوالی گذره بوده است. در همان روز نخست، دو روستا فورن تخلیه شد که بیش از پنج‌ سد تن به جای تازه‌ای انتقال داده شدند و بسته‌های کمکی به آنان داده شد.

کار امدادرسانی هنوز هم دنباله دارد. به تازگی یک گروه به سه ولسوالی پشتون زرغون، کوهسان و کرخ فرستاده شدند. همچنین گزارش‌ ها از ولسوالی ‌های غوریان و ادرسکن رسیده که سیل آسیب ‌هایی به باشندگان این ولسوالی ‌ها هم رسانده است.

کار سروی افراد واقعی آسیب‌ دیده کار دشواری برای امدادرسانان است و برای همین گاهی روند یاری‌ رسانی را کند می‌ کند. با همه‌ ی این‌ ها، هر بسته‌ ی کمکی‌ ای که به آسیب ‌دیدگان می ‌شود، یک هزار دالر امریکایی ارزش دارد و برای دوماه است.

اداره‌ی مبارزه با حوادث طبیعی به همراه بنیادهای همکارش، امسال برای ۷۵۰۰ خانواده آسیب ‌پذیر آمادگی گرفتند که به گفته‌ ی مسوولان، تاکنون ۱۵۰۰ خانواده‌ ی آسیب‌ پذیر شناسایی شدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb