دو سال است که گمرک هرات در بندر اسلام قلعه از دستگاه اسکنر برای چک و بررسی موترهای باربری کار نمیگیرد. تصاویری که به تلویزیون آریانا هرات رسیده نشان میدهد که این دستگاهها خاک میخورد و کسی نیست که از آنها کار گیرد. مسوولان در گمرک این ولایت میگویند که قرار است به زودی، باری دیگر این دستگاه راه اندازی شود. اکنون هم کارمندان بخش تشریح گمرک اسلام قلعه، از روی تجربه کار خود را پیش میبرند.   

دستگاه اسکنر گمرک بندر اسلام ‌قلعه هرات ماه ها می شود که از غیر فعال است. مسوولان در گمرک هرات کارنگرفتن از دستگاه اسکنر را می ‌پذیرند. عبدالصبور غوریانی معاون این اداره می ‌گوید: از سال ۲۰۱۴ میلادی کسی از این دستگاه کار نگرفته است. او گفت: قرار شده تا به زودی، این دستگاه باری دیگر راه ‌اندازی شود.

دستگاه اسکنر در سال ۲۰۱۲ از سوی یک شرکت در بندر اسلام ‌قلعه نصب شد و کارش را آغاز کرد؛ ولی به دلایل ناآشکاری پس از دو سال دیگر از آن کار گرفته نشد و از آن زمان تاکنون، این کارمندان گمرک در این بندر هستند که به گفته‌ ی آقای غوریانی، موترهای باربری را از روی کارکشتگی بررسی می‌ کنند.

کارگزاری این دستگاه برای پیش‌ گیری از ورود و بیرون شدن کالاهای غیرقانونی و همچنین فساد بود. اکنون دیده می ‌شود در اداره‌ ای که بسیاری انگشت انتقاد به سوی آن دراز می‌ کنند و از فساد گسترده در آن گپ می ‌زنند، از اسکنر دو سال می ‌شود کارنگرفته است.

از سوی دیگر، آقای صبور هر گونه، قاچاق کالا را به دلیل به کارگرفته نشدن از این دستگاه رد می‌ کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb