در نتیجه یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه هرات- قندهار در ولسوالی ادرسکن هرات شانزده تن زخمی شدند. این رویداد در نتیجه واژگون شدن موتر مسافربری نوع ۳۰۳ مربوط شرکت احمد شاه ابدالی رخ داده است.  این دومین رویداد ترافیکی در دو روز اخیر توسط موترهای مربوط به شرکت مسافربری احمد شاه ابدالی است. از سوی دیگر برخی اعضای شورای ولایتی هرات از مردم می خواهند که این شرکت مسافربری را تحریم کنند و با موترهای آن سفر نکنند.

رویدادهای مرگبار ترافیکی که در مسیر شاهراه ها بیشتر توسط این موترها صورت می گیرد. موترهای ۳۰۳ مربوط به شرکت مسافربری احمد شاه ابدالی همواره حادثه آفریده است. در جریان دو روز اخیر دو حادثه مرگبار توسط همین موترها در مسیر شاهراه هرات- قندهار روی داده است. براساس آمار شفاخانه حوزوی هرات در رویداد اول که در منطقه شورابک ولایت هلمند روی داد پنج کشته و بیش از ۲۰ زخمی به این شفاخانه انتقال داده شد.

همچنان رویداد ترافیکی دیگری که شام روز جمعه در ولسوالی ادرسکن روی داد، شانزده تن به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند.

در همین حال شماری از باشنده های هرات از مردم می خواهند که برای حفظ جان شان بیشتر از این با موترهای مربوط به شرکت احمد شاه ابدالی سفر نکنند. این شهروندان همچنان از دولت می خواهند که جلو این شرکت مسافربری را بگیرد.

برخی اعضای شورای ولایتی هرات نیز خواهان تحریم کردن شرکت مسافربری احمد شاه ابدالی از سوی شهروندان هستند. این نماینده های شورای ولایتی همچنان دولت را در بررسی چگونگی فعالیت این شرکت به کم کاری متهم می کنند.

از سوی دیگر مسوولان اداره تنظیم ترانسپورت زمینی هرات تاکید می کنند که با این شرکت مسافربری جدی برخورد می کنند. به گفته ای سخنگوی این اداره، برای بررسی رویداد های اخیر ترافیکی در مسیر شاهراه هرات- قندهار جلسه تشکیل می دهند.

موترهای مربوط به شرکت مسافربری احمد شاه ابدالی همواره حادثه آفریده است. دو ماه پیش نیز در نتیجه برخورد یک موتر ۳۰۳ این شرکت با تانکر تیل در مسیر شاهراه هرات- قندهار، چهارده تن کشته شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند

https://www.facebook.com/heratpaperfb