شورای ولایتی هرات رویداد اخیرترافیکی که از سوی شرکت ابدالی در مسیرشاهراه هرات – قندهار صورت گرفته را بررسی میکند. رویداد ترافیکی که روز گذشته در ساحات شورابک ولایت هلمند در شاهراه هرات – قندهار صورت گرفت بیش از بیست تن جان باختند و ده ها تن دیگرزخمی شدند. مسوولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند پنج کشته و چهارده زخمی از این رویداد به این شفاخانه آورده شده است.

 این رویداد ناشی از منحرف شدن موتر نوع ۴۰۴ مربوط شرکت احمدشاه ابدالی از جاده بوده که واژگون شده است. در نتیجه بیش از بیست تن جان باختند و ده ­ها تن دیگر زخمی شدند. حادثه در منطقه شورابک ولایت هلمند درشاهراه هرات – قندهار رخ داده است. از این رویداد پنج کشته و ۱۴ زخمی به شفاخانه حوزوی هرات آورده شده است.

با این حال این مسئله بار دیگر انتقادهای تند شورای ولایتی هرات را بدنبال داشته است. اعضای این شورا می ­گویند بارها راننده­ های شرکت مسافربری احمدشاه ابدالی در شاهراه هرات – کابل فاجعه آفریدند و با جان مردم بازی کرده اند.

کامران علیزایی رییس شورای ولایتی این ولایت گفته این رویداد را بررسی خواهند کرد و درصورت که خلاف تعهد که به شورای ولایتی داده بود عمل کرده باشد، مسوولان این شرکت به ارگان­ های عدلی وقضایی معرفی خواهند شد.

براساس آمار شفاخانه حوزوی هرات، طی سال جاری شش حادثه کتلوی ترافیکی در شاهراه هرات – قندهار صورت گرفته است، که بیشتر این رویدادها از سوی شرکت احمدشاه ابدالی صورت گرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb