وزارت انرژی و آب کشور نگران تهدیدهای امنیتی در بند سلما هستند. وزیر انرژی و آب می گوید: کشورهای همسایه به دلیل مشکلات کمبود آب که دارند، در تلاش تخریب بند سلما هستند. از سوی دیگر شماری از آگاهان امور و نماینده های مردم هرات در مجلس نماینده گان از نیروهای امنیتی و مردم می خواهند که برای تامین امنیت بند سلما تلاش کنند. اما مسوولان امنیتی در هرات می گویند که نیروهای امنیتی وضعیت امنیتی بند سلما را در کنترول دارند و جلو هرگونه حمله احتمالی بر این پروژه را می گیرند.

بند سلما از پروژه های مهم زیربنایی کشور، این پروژه به بهره برداری رسیده و کنون تولید برق از این بند جریان دارد. اما مسوولان در وزارت انرژی و آب کشور نگران تهدیدهای امنیتی در اطراف این پروژه هستند. آنگونه که علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می گوید: برخی کشورهای همسایه در تلاش آسیب رساندن این پروژه بزرگ زیربنایی کشور اند.

از سوی دیگر برخی نماینده های مردم هرات در مجلس نماینده­ گان نگران تهدیدهای امنیتی متوجه بند سلما هستند و از مردم و نیروهای امنیتی می خواهند که جلو این تحرکات را بگیرند.

در همین حال آگاه امور نیز می گویند که کشورهای همسایه به دلیل کمبود آب که دارند، تلاش می کنند تا به بند سلما آسیب برسانند.

از سوی دیگر  عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات می گوید: نیروهای امنیتی وضعیت امنیتی بند سلما را در کنترول دارند و جلو هرگونه حمله احتمالی بر این پروژه را می گیرند.

با این حال وزیر انرژی و آب کشور به کشورهای همسایه هشدار می دهد که اگر تلاش کنند بندهای آب و برق افغانستان را تخریب کنند؛ در مقابل بندهای آب و برق آنان نیز تخریب خواهد شد.

نگرانی ها از دخالت کشور های همسایه به منظور جلوگیری از ساخت پروژه های زیربنایی به ویژه بند های آب و برق کشور وجود داشته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb