مراسمی به منظور گرامیداشت از قیام جهانی بیلیونی در مورد مبارزه با خشونت در برابر زنان در هرات برگزار شده است، مسوولان این برنامه می گویند که هدف شان هم صدا ساختن زنان در برابر خشونت ها و ناعدالتی ها علیه خانم ها است. از سوی دیگر شماری از زنان می گویند که خشونت ها در هرات نگران کننده است و عاملان آن به راحتی از قانون فرار می کنند. همکارم در این باره بیشتر جزئیات می دهد.

قیام در برابر خشونت ها علیه زنان و پیگرد عاملان این خشونت ها، به مناسبت قیام جهانی بیلیونی در برابر خشونت ها و نا برابری ها علیه زنان، برنامه ای از سوی شبکه زنان افغان در هرات برگزار شده است. مسوولان این نهاد می گویند که هدف شان هم صدا ساختن زنان در برابر این نابسامانی ها است.

 از سوی دیگر شماری از زنان از آنچه افزایش خشونت ها در برابر زنان در هرات می خوانند؛ نگران هستند. آنان می گویند وضعیت برخی زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند تکان دهنده است و دولت باید عاملان این خشونت ها را شناسایی و به قانون بسپارند.

این زنان برگزاری برنامه بزرگداشت از قیام جهانی بیلیونی در برابر خشونت علیه زنان را تاثیرگذار می خوانند اما تاکید می ورزند که باید خود زنان برای از میان برداشتن این خشونت ها دست به کار شوند.

در همین حال مسوولان در اداره سارنوالی استیناف هرات از کاهش آمار خشونت علیه زنان نسبت به سال پیش خبر می دهند. عبدالحق احمدی رئیس این اداره می گویند: امسال بیش از ۲۰۰قضیه مربوط به خشونت علیه زنان از سوی این اداره بررسی شده و عاملان بیشتر این خشونت ها به زندان افتاده اند.

خشونت در برابر زنان در هرات همواره نگران کننده بوده است. تنها در یک ماه اخیر نزدیک به ده زن در هرات به قتل رسیده اند و چند تن دیگر هم خودکشی کردند. دلیل این خشونت ها بیشتر جنجال های خانوادگی خوانده می شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb