پولیس شاهراه هرات یک محموله مواد مخدر را در ولسوالی غوریان این ولایت کشف وضبط کرده است. سخنگوی پولیس هرات میگوید، قاچاقبران بیش از ۳۰۰ کیلوگرام مواد مخدر را در یک موتر نوع سراچه جاسازی کرده بودند و قصد داشتند به ایران انتقال دهند. سخنگوی پولیس گفته این محموله مواد پس از درگیری میان پولیس وقاچاقبران بدست آمده است.

پولیس هرات این محموله مواد مخدر را در منطقه شبش ولسوالی غوریان کشف وضبط کرده است. مسوولان امنیتی می­گویند: قاچاقبران قصد داشتند این مواد را به ایران انتقال دهند، عبدالاحد ولی ­زاده سخنگوی پولیس هرات می­گوید این محموله مواد شامل ۳۴۴ کیلوگرام تریاک می ­باشد که در یک موترنوع سراچه جاسازی شده بود.

 گفته می ­شود پولیس قاچاقبران را در مسیرشاهراه هرات – اسلام قلعه در منطقه شبش تعقیب کرده و پس از درگیری این محموله را ضبط کرده است.

آنگونه که سخنگوی پولیس هرات می ­گوید، قاچاقبران در مسیرشاهراه تحت تعقیب پولیس قرار داشتند، بناء در روستای شبش ولسوالی غوریان مواد مخدر با موترحامل این مواد به دست پولیس افتاد.

عبدالاحد ولی ­زاده می ­گوید: پس از درگیری که میان پولیس و قاچاقبران صورت گرفته است، قاچاقبران از محل فرار کرده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb