ده ها تن از باشنده گان ولسوالی های گلران و کشک رباط سنگی هرات به دلیل آنچه غصب زمین های شان از سوی زورمندان می خوانند در مقابل ساختمان ولایت هرات دست به تظاهرات زدند. معترضان می گویند که این زورمندان از سوی مسوولان دولتی حمایت می شوند. در همین حال این باشنده های ولسوالی های گلران و کشک رباط سنگی هرات می گویند که این زومندان شش تن از وابسته گان شان را در یک درگیری مسلحانه زخمی ساخته اند.

ده ها تن از باشنده گان دو ولسوالی هرات اینجا در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زده و از غصب زمین های شان از سوی زورمندان در این ولسوالی ها شکایت دارند. این معترضان می گویند: این افراد زورمند که از سوی برخی مقام های دولتی حمایت می شوند، دو روز پیش بر آنان حمله کردند و شش تن از بسته گان شان را به شلیک فیر مرمی زخمی ساخته اند.

در همین حال مسوولان در شفاخانه حوزوی هرات می گویند: شش زخمی از ولسوالی گلران این ولایت به این شفاخانه انتقال داده شده اند و وضعیت صحی این زخمی ها خوب است.

از سوی دیگر، مسوولان امنیتی در هرات می گویند: سال ها می شود که دو قوم در ولسوالی های گلران و کشک رباط سنگی این ولایت بر سر زمین اختلافات دارند و تاکنون بارها باهم درگیر شده اند. آنگونه که سخنگوی پولیس هرات می گوید: پولیس وارد عمل شده و عاملان حمله بر افراد ملکی را دستگیر خواهند کرد.

غصب زمین در هرات یکی از چالش های جدی خوانده می شود. افراد زورمند که برخی شان حمایت دولتی دارند به زور زمین های شخصی مردم را غصب می کنند. براساس آمارها، هزاران جریب زمین از سوی زورمندان درهرات غصب شده اما مقام های دولتی همواره گفته اند که پس گیری این زمین ها در شرایط کنونی امکان پذیر نیست.

https://www.facebook.com/heratpaperfb