ماهانه میلیونها افغانی از درک پارکینگ های روی جاده ها درشهر هرات به جیب برخی افراد نامعلوم میرود. حدود ۵۰۰ پارکینگ در حاشیه سرکهای درون شهری وجود دارد که معلوم نیست روی چه طرزالعملی این پارکینگ ها ایجادشده است. درحالیکه بارها گفته شده این پارکینگ ها به دسترس افراد دارای معلولیت قرار گرفته است. اما نهادهای مدافع حقوق معلولین این مسئله را رد میکنند. دریک حساب سرانگشتی ماهانه از ۵۰۰ پارکینگ بیش از هفت میلیون افغانی پول بدست میآید.

تنها در همین دو سوی این جاده حدود ۱۰ پارکینگ موتورسایکل وجود دارد، پارکینگ ­های که معلوم نیست روی چه طرزالعملی ایجادشده است، درحالیکه بارها گفته شده بیشتر این پارکینگ­ها برای افراد دارای معلولیت دادشده است؛اما نهادهای مدافع حقوق معلولین از این برنامه بی خبراند.

گفته می ­شود حدود ۵۰۰ پارکینگ درحاشیه جاده­ های درون­ شهری وجود دارد که ماهانه پول هنگفتی به جیب برخی افراد می ­رود. دریک حساب سرانگشتی هرگاه از هرپارکینگ روزانه ۵۰۰ افغانی بدست بیاید، ماهانه از ۵۰۰ پارکینگ سطح جاده­ ها، هفت ونیم میلیون افغانی جمع آوری می ­شود. مسوولان مربوطه می­ گویند این پول به معلولین نمیرسد.

با این حال برخی شهروندان هرات می­ گویند خیابان­ ها مسیرهای عمومی هستند وهیچ کس حق ندارد حاشیه این جاده­ ها را به عنوان پارکینگ بگیرد. اما خیلی از افراد با استفاده از نام معلولین از این پارکینگ­ها درآمد زیادی کسب کرده اند.

از سوی دیگر فعالان حقوق معلولین می­ گویند، دراین زمینه هیچ برنامه ­ای منظمی وجود نداشته و برخی افراد به گونه خودسر دست به ایجاد پارکینگ­ ها درسطح سرک ­ها زدند و پول حاصل از آن به معلولین نمیرسد.

با این همه، نهادهای مدافع حقوق معلولین به این باور اند که در این زمینه معامله ­گری صورت گرفته وبرخی افراد از نام معلولین سواستفاده کرده پارکینگ­ ها را در دسترس افراد سالم قرارداده اند. حالا معلوم نیست پول هنگفتی که از این پاکینگ­ ها بدست می­آید به جیب چه اشخاصی می ­ریزد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb