شماری از شفاخانه های خصوصی درهرات با بیماران تجارت میکنند. این مسئله انتقاد تند برخی نمایندگان مردم در مجلس را بلند کرده است. آنها به این باور اند که نظارت درستی در زمینه وجود ندارد. با این حال مقامهای وزارت صحت عامه میگویند با آنکه سواستفاده در سکتور خصوصی وجود دارد و از مریضان سواستفاده میشود، اما این وزارت از شفاخانه های خصوصی نظارت جدی دارد و تلاش میشود تا اینگونه شفاخانه ها زیرکنترل گرفته شود.

بخش­ های صحی خصوصی یا بنگاه­ های تجارتی، بارها انتقادها ازعملکرد برخی شفاخانه­ های شخصی در هرات بلندبوده است. این­ بارهم نمایندگان مردم هرات درمجلس نسبت به دید تجاری این شفاخانه­ها انتقاد کرده می­گویند، وزارت صحت عامه در زمینه کنترل این شفاخانه­ها توجه جدی ندارد. محمدرضاخوشک عضومجلس نمایندگان به این باور است که برخی از این کلینیک ­های شخصی به جای عرضه خدمات صحی، بیشتر دید تجاری دارند.

با این حال مقام­ های محلی هرات می ­گویند: بخش ­های صحی خصوصی طی بیش از یک دهه به سرعت رشد کرده است. اما از جانب دولت قوه نظارت قوی وجود نداشته تا بتواند کاملا این بخش­ ها را کنترل کند.

محمدآصف رحیمی والی هرات چندی پیش در مراسم گشایش چندین پروژه صحی در این ولایت گفته بود که تیم نظارتی قوی وجود نداشته که بتواند لجام گسیخته شفاخانه­ های خصوصی را کنترل کند. بناء این باره باعث شده است تا سکتورخصوصی از بازار آزاد سواستفاده کنند.

از سوی دیگر مقام­ های وزارت صحت عامه کشور هم می ­پذیرند که مشکلاتی در بخش­های صحی خصوصی وجود دارد. داکترفیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه گفت: دربرخی شفاخانه ­های خصوصی سواستفاده­ از مریض وجود دارد و حتی تجارت می ­کنند.

اما تیم نظارتی این وزارت کنترل از شفاخانه­ های شخصی را جدی ترخواهد ساخت.

با این همه وزیرصحت عامه کشور می­ گوید، با آنکه مشکلاتی دربخش طبابت وجود دارد، اما ازطرفی هم پیشرفت­ های درزمینه وجود داشته است.

درحال حاضر بیشتر خیلی از بیماری ­ها درداخل کشور تداوی می­شوند و حتی عملیات­ های بزرگی صورت می ­گیرد. بناء تلاش این وزارت بیشتر روی بلندبردن کیفیت عرضه خدمات صحی می ­باشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb