اداره امور سرحدات و قبایل در هرات از دولت مرکزی خواسته تا منطقه جنجالی مرز افغانستان و ایران را در نقطه صفر مرزی حل کند. آنگونه که مسوولان در این اداره میگویند، یک جریب زمین در این نقطه مورد بحث و جنجال است و باید هیئتهایی از هر دو کشور روی این باره با هم گفتگو کنند. این مسوولان پافشاری میکنند که دیگر جنجال مرزی ای در این بخش کشور وجود ندارد.

در سال‌ های نه چندان دور در نقطه ‌ی صفر مرزی، در بندر اسلام قلعه با توافق دو کشور افغانستان و ایران، بازار مشترکی ساخته شده بود. آنگونه که مسوولان می ‌گویند، یک جریب از زمین این بازار مربوط خاک افغانستان بوده که ایرانی ‌ها پس از بهم خوردن بازار، مرز خود را همین منطقه تعیین کردند.

این‌ باره در سال‌ های گذشته خاموش مانده و دولت هم چندان توجهی به آن نکرده و یا اگر هم اعتراض‌ هایی داشته، رسانه ‌ای نشده است. اکنون نوراحمد حیدرزاده رییس اداره‌ ی امور سرحدات و قبایل در هرات می‌ گوید، از دولت مرکزی خواسته شده تا به این مسئله پایان دهد.

ولی آنگونه که مسوولان اداره ‌ی امور سرحدات و قبایل می‌ گویند، جنجال مرزی دیگری نه با کشور ایران در غرب و نه با کشور ترکمنستان در شمال، وجود ندارد. آقای حیدرزاده گفت: در گذشته، به دلیل آرام بودن منطقه، چوپان‌ ها مال خود را به این‌سو یا آن ‌سوی مرز می‌ بردند که اکنون این ‌کار به دلایل امنیتی امکان ‌پذیر نیست.

این برای نخستین بار است که بحث جنجالی بودن منطقه‌ ی مرزی با همسایه‌ ی غربی رسانه ‌ای می ‌شود. با همه‌ ی این‌ ها مسوولان می ‌گویند که چندان این مسئله پیچیده نیست و با گفتگو و رایزنی حل می ‌شود.

در یک ‌سال گذشته، جنجال‌ های دو کشور برای عقب گذاشته شدن دیوار کنسولگری این کشور در مرکز شهر بارها بالا گرفت و فروکش کرد و هنوز از سرنوشت گفتگوهایی که قرار بود در این ‌باره انجام شود، خبری نیست.

https://www.facebook.com/heratpaperfb