جعل شناسنامه در هرات، به یک امر عادی دگر شده است. مسوولان در اداره ثبت احوال و نفوس میگویند که روزانه با چندین مورد شناسنامه های جعلی برخورد میکنند. در کنار این، تنها راه حل در این زمینه، پخش شناسنامه های نو است که از امنیت بالایی برخوردار است که آنهم مسوولان میگویند، فعلن خبری از این شناسنامه ها نیست.

شناس ‌نامه‌هایی که تنها یک برگ است و جدول‌ های گوناگونی دارد. امروزه با امکانات و ابزارهای کامپیوتری به آسانی می ‌شود چنین برگه ‌ای طراحی کرد. همین باره باعث شده تا وجود شناس ‌نامه‌ های جعلی به یک نگرانی دگر شود.

ولی برای راه ‌اندازی کارهای اداری، باید این شناس ‌نامه‌ها مورد تایید قرار گیرد که مسوولان در اداره‌ ی ثبت و احوال نفوس می‌ گویند، این ‌جاست که شناس ‌نامه‌های جعلی تفکیک می ‌شود.

حکمت‌ الله حبیبی آمر این اداره گفت: روزانه با چندین مورد از شناس ‌نامه‌ های جعلی برخورد می ‌کنند.

ولی تنها راه برای حل این مشکل، بالا بردن امنیت شناس‌نامه‌ هاست. برای همین دولت از چند سال به این‌ سو می ‌خواهد شناس‌نامه‌ های نو صادر کند که مشخصات شخص در کامپیوترها ثبت باشد و کسی نتواند با نام جعلی کار خلاف قانون انجام دهد.

اما از این شناس‌ نامه‌ ها فقط هم‌ همه ‌اش مانده و از خودش خبری نیست. در هرات که هیچ‌ گونه گامی در این‌ باره برداشته نشده است.

بحث داشتن شناس‌ نامه ‌ای معتبر از چندین سال است مطرح شده؛ ولی باید دید که روند این کار چه زمانی آغاز می ‌شود. با همه‌ ی این ‌ها، مسوولان در اداره‌ ی ثبت احوال نفوس می‌ گویند با راه افتادن روند پخش شناس ‌نامه‌ های نو، بسیاری از مشکلات آنان و همچنین سرگردانی مردم کم می ‌شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb