در نتیجه یک رویداد ترافیکی در هرات هشت تن کشته شدند و ده تن دیگر زخم برداشته اند. این رویداد در مسیر شاهراه هرات- قندهار در ولسوالی شیندند هرات روی داد. مسوولان محلی درهرات می گویند که این حادثه در نتیجه برخورد یک موتر فلانکوچ با یک موتر تیلر روی داده است. دلیل این وقوع، رویداد ترافیکی بی احتیاطی راننده موتر تیلر خوانده می شود.

باز هم شاهراه هرات- قندهار شاهد یک رویداد مرگبار ترافیکی بود. در این رویداد هشت تن از افراد ملکی کشته شدند و ده تن دیگر زخم برداشته اند. این رویداد صبح روز سه شنبه در مسیر شاهراه هرات- قندهار در ولسوالی شیندند هرات روی داده است.

مسوولان محلی در هرات می گویند: این حادثه خونبار ترافیکی در نتیجه برخورد یک موتر فلانکوچ با یک موتر تیلر روی داده است.

محمد رفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات می گوید: هشت کشته و سه زخمی این رویداد به این شفاخانه آورده شده اند. گفته می شود که دیگر زخمی به شمول یک زن به شفاخانه ولسوالی شیندند انتقال داده شده اند.

در کمتر از دو ماه گذشته این دومین رویداد خونبار ترافیکی در مسیر شاهراه هرات- قندهار است. پیشتر نیز در یک رویداد ترافیکی در مسیر این شاهراه، چهار ده تن کشته شدند.

در همین حال شماری از نزدیکان قربانیان این رویداد می گویند: خیلی از راننده های موترهای کلان در مسیر شاهراه ها معتاد هستند و دولت برای بررسی این وضعیت بی توجه است.

از سوی دیگر مسوولان محلی درهرات دلیل رویدادهای مرگبار ترافیکی در مسیر شاهراه های این ولایت را بی احتیاطی راننده و کمبود امکانات می خوانند. کلیپ جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید: قرار است برای نظارت بیشتر از شاهراه، به شمار نیروهای پولیس شاهراه افزوده شود.

رویدادهای ترافیکی در هرات همواره نگران کننده بوده است. براساس آمار شفاخانه حوزوی هرات، در جریان سال روان بیش از صد تن در جریان رویدادهای ترافیکی در این ولایت کشته شدند و بیش از پنج ونیم هزار تن هم زخم برداشته اند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb