دیوار ساختمان کنسولگری ایران درهرات، مانع اصلی نظم وانسجام شهریست. مسوولان اداره ترافیک این ولایت میگویند به دلیل عدم عقب نشینی ساختمان کنسولگری ایران، آنها نمی توانند خط سیر موترهای داخل شهری به ویژه بس های شهری را تنظیم کنند. مدیرترافیک هرات این ساختمان را غده سرطانی میخواند. مسوولان کنسولگری ایران اما میگویند،بارها دراین زمینه گفتگومیان مقامهای دوکشور صورت گرفته است. اما دولت افغانستان هنوزپیشنهادی مشخصی بابت استملاک زمین کنسولگری به دولت ایران ارائه نکرده است.

بیش از یکسال است که ساختمان ­های دوطرف جاده مرکزی شهر هرات عقب نشینی شده تا هم از ازدحام ترافیکی بکاهد و هم نقشه شهری تطبیق شود؛ اما در این مسیر وجود دیوارساختمان کنسولگری ایران مانع بزرگی دربرابر نظم ترافیکی شده است.

غلام دستگیر همایون مدیر ترافیک هرات دیوار کنسولگری ایران را غده سرطانی میداند و می­ گوید این مانع بزرگی دربرابر تطبیق برنامه­های ترافیک است.

بدنبال عقب نشینی دو طرف خیابان مرکزی شهر هرات، شهروندان این ولایت انتظار داشتند که از ازدحام ترافیکی کاسته شود و در قسمت نظم وانسجام شهری و تنظیم خط سیرموترهای داخل شهری نیز تغییراتی رونما گردد.

اما عدم عقب نشینی ساختمان کنسولگری ایران دراین ولایت باعث شد که همچنان ازدحام ترافیکی پابرجاباشد. شماری از شهروندان هرات از مقام­ های دوکشور می­ خواهند تا به خاطر تطبیق کامل نقشه شهری و زیباسازی شهر این مسئله را حل کنند.

از سوی دیگر مسوولان کنسولگری ایران درهرات می ­گویند، بارها گفتگو بین مقام ­های دوکشور صورت گرفته است، اما دولت افغانستان پیشنهادی مشخصی به خاطراستملاک زمین کنسولگری به مقام های ایرانی ارائه نکرده است.

 با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می­ گوید: این موضوع با حکومت مرکزی درمیان گذاشته شده است و به زودی از طریق وزارت­های خارجه دوکشور حل خواهد شد.

کارعقب نشینی جاده مرکزی شهر هرات یا علی بن موفق، از زمستان سال گذشته شروع شد. با آنکه بیشتر ازیک سال از این عقب نشینی گذشته و جاده ­ها کاملا آسفالت گردیده است. درحالیکه کار برای خط اندازی و تنظیم امورشهری آماده است، اما دیوار ساختمان کنسولگری مانع اصلی دربرابر تطبیق برنامه­ های ترافیک شهری است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb