رقابت های دوستانه رشته ورزشی هوشارافو افغانستان و ایران با قهرمانی ورزشکاران افغان به پایان رسید. در این مسابقات ۲۰ مبارز از کشورهای ایران وافغان با یکدیگر به خاطر دوستی بیشتر پیکار نمودند.

این برای اولین باریست که رقابت های بین اللملی هوشارافو سازمان HFC در هرات بین کشور های ایران وافغانستان برگزار می شود. آ‌نگونه که بریالی امینی رییس فدراسیون هوشارافو در این ولایت میگوید، برپایه ‌ی دعوتی که فدراسیون  هرات کرده نه مبارز ایرانی به هرات آمدند تا در برابر نه مبارز افغان قرار گیرند.

آنگونه که برگزارکنندگان این پیکارها می‌ گویند، این مبارزه‌ ها از سطح بالایی برخوردار است. از سوی دیگر ورزشکاران دوکشور ورزش را صلح دانسته می گویند با خاطر تبادل تکنیک و دوستی مستحکم با یکدیگر پیکار می کنند.

در همین حال کاوه حیدریان نماینده فدراسیون جهانی هوشارافو می گوید قرارست رقابت های این رشته ورزشی در ایران برگزار گردد و کشور های ارمنستان، آزربایجان و ترکیه اشتراک دارند.

بناء تیمی هم از افغانستان نیز در این رقابت ها اشتراک خواهد داشت.

سرانجام رقابت های دوستانه مبارزات آزاد هوشارافو سازمان اچ اف سی که بین نه اشتراک کننده از کشور ایران و ۹ اشتراک کننده ازکشور افغانستان به میزبانی ولایت هرات برگزار گردید.

ورزشکاران افغانستان توانست با ۶ مدال طلا گاپ قهرمانی دوستی مبارزات آزاد قفسی را از آن خود کند و کشور ایران با ۳ طلا بهه مقام دوم دست یافت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb